Mål

Kommunfullmäktige har beslutat att verksamhetsmålen för Melleruds kommun under perioden 2024-2027 är:


1. En kommun för barn och unga.

2. Maximera värdet av skattepengarna.

3. Attraktiva och trygga livsmiljöer i hela Mellerud.

4. Ett utvecklat näringslivsklimat.

5. Utvecklad samhällsservice.

6. Ett gemensamt Mellerud med stark framtidstro och hög social tillit.

 

Förtydligande text till målen

Melleruds kommun ska ha en skola i toppklass, och vi ska vara en kommun för barn och unga. Det sker genom ett brett arbete, genom såväl skolan som socialtjänsten.

Vi ska ha ett utvecklat näringslivsklimat, som placerar oss bland Sveriges femtio bästa kommuner i svenskt näringslivs ranking.

Vi ska i alla lägen vara konstruktiva och obyråkratiska i vår myndighetsutövning. Vi ska i vår interna kultur gå från att vara en myndighetsorganisation till att bli en serviceorganisation, med myndighetsansvar.

Sidan uppdaterades 26 oktober 2023