Gata, park och trafik

Rondell

Kommunens gator och vägar sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen.
De har hand om drift och underhåll av kommunens:
• gator och vägar
• gång- och cykelvägar
• parkeringar

Till drift och underhåll hör bland annat:
• snöröjning, halkbekämpning
• sopning
• vägbelysning
För de statliga vägarna ansvarar Trafikverket.
Övriga vägar sköts av vägföreningar och privatpersoner.

Gata

För upplysningar och felanmälan på kommunens gator kontakta:

Medborgarkontoret
0530-189 00

 

För upplysningar  och felanmälan om de statliga vägarna kontakta

Trafikverkets kundtjänst

0771-921 921

Sidan uppdaterades 4 april 2023