Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på denna webbplats accepterar du cookies.

X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Melleruds första rondell (Riksväg 45). Foto: Erik Sandgärde

Trafik och gator

Kommunens gator och vägar sköts av samhällsbyggnadsförvaltningen.
De har hand om drift och underhåll av kommunens:
• gator och vägar
• gång- och cykelvägar
• parkeringar

Till drift och underhåll hör bland annat:
• snöröjning, halkbekämpning
• sopning
• vägbelysning
För de statliga vägarna ansvarar Svevia och sköts av Svevia och Peab.
Övriga vägar sköts av vägföreningar och privatpersoner.

Ansvar för fastighetsägare

Som fastighetsägare har du ansvar för snöröjning och halkbekämpning, buskar och träd som hänger ut på gatan, gång- och cykelbanan och skymmer sikten.

Cykla i Mellerud

Information om cykling i Mellerud.

Färdtjänst

Färdtjänstens uppgift är att underlätta för funktionshindrade personer att leva ett aktivt och självständigt liv.

Mopedåkning

Information om mopedåkning.

Parkering

Här hittar du information om parkering i Melleruds kommun.

Resa kollektivt

Kollektivtrafik i Melleruds kommun.

Snöröjning

Snöröjning i Melleruds kommun.

Underhåll av gator

Gaturenhållning i Melleruds kommun.

Vägbelysning

Vägbelysning i Melleruds kommun.

Trafikarbeten vid Västerråda handelsområde

På Västerråda-området utförs just nu åtgärder för att höja trafiksäkerheten vid det nya köpcentret.

 

Gata

För upplysningar och felanmälan på kommunens gator kontakta:

Medborgarkontoret
0530-189 00

För upplysningar  och felanmälan om de statliga vägarna kontakta

Trafikverkets kundtjänst

0771-921921


Sidan uppdaterades 23 september 2021