X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dokument

Enkätundersökning

En enkätundersökning genomfördes på biblioteket under oktober månad 2021. Här kan du läsa resultatet:

PDF-dokument Enkätundersökning på biblioteket 2021

Bidrag till kulturverksamma i Melleruds kommun

Nu finns det en möjlighet till ett bidrag för kulturaktiviteter i Mellerud. Ambitionen med stödet är att stimulera kulturella yttringar som skapar ett mervärde för kommunens innevånare. Bidraget kan sökas av - allt ifrån enskilda till grupper och föreningar. 

För att bidrag ska kunna beviljas krävs även att:

  • planerad aktivitet, förutom ett framträdande kulturellt syfte, även vilar på en ideell insats och inte drivs i spekulativt syfte.
  • aktiviteten ska vara förlagd till Melleruds kommun eller på annat sätt komma kommunens innevånare till del.
  • aktiviteten inte stödjer antidemokratiska eller rasistiska syften.

Bidraget kan sökas under ett helt kalenderår och kan beviljas så länge medel finns kvar av innevarande års pott. Bidraget är inte ett årligt stöd baserat på årligen återkommande ansökningar och ska därför ses som ett engångsstöd. Hur beviljat bidrag har använts ska redovisas och dokumenteras av mottagaren. Beslut om bidrag fattas av tjänsteman inom enheten KulturMellerud på kultur-och utbildningsnämndens delegation. Ansökan skickas till Clas-Göran Jansson, Biblioteket, Södra Kungsgatan 7, Box 84, 464 22 Mellerud

PDF-dokument Ansökan kulturbidrag

Biblioteksplan för Melleruds kommun

PDF-dokument Biblioteksplan 2015-2020

Kontakta oss

Melleruds bibliotek
E-post: biblioteket@mellerud.se
Telefon: 0530-182 00
Södra Kungsgatan 7
464 31 Mellerud

Postadress:
Box 84
464 22 Mellerud

Sidan uppdaterades 13 januari 2022