Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningen är Melleruds kommuns samlade enhet för livslångt lärande, integration och arbetsmarknadafrågor. Arbete och utbildning är två världar som närmar sig varandra allt mer. Genom att samorganisera verksamheterna skapar kommunen effektivare utvecklingslösningar och en större flexibilitet för verksamheterna.

Vuxenutbildningen arbetar inom följande områden:

  • Kompetensutveckling i företag och förvaltning
  • Högskolestudier på distans
  • Grundskole- och gymnasiestudier
  • Kommunala arbetsmarknadsåtgärder
  • Integration av invandrare
  • Svenska för invandrare
  • Särvux
  • Studie och yrkesvägledning

Läs mer om vuxenutbildningen här

Sidan uppdaterades 18 oktober 2021