Samlad bebyggelse

Inom vissa bebyggda områden där inte detaljplan gäller, råder ändå samma restriktioner som vid detaljplan. Det gäller byar och husgrupper med cirka 10 eller fler hus eller enstaka hus i anslutning till detaljplanelagda områden.

Områden med samlad bebyggelse finns redovisade på särskilda kartor. Uppgifter lämnas av Bygg- och miljökontoret.

Sidan uppdaterades 18 oktober 2021