Fritidskort

Rabatt på Västtrafiks Fritidskort för ungdomar

Kommunen har en målsättning att prioritera barnfamiljer och unga.
Därför har kommunen beslutat att erbjuda rabatt på Västtrafiks Fritidskort.
Erbjudandet gäller för ungdomar från årskurs 8 till och med 19 års ålder. Ansökan görs via e-tjänster genom att följa länken.

Regler för ansökan om subventionerat fritidskort

Kommunstyrelsen har fattat beslut om att erbjuda samtliga elever skrivna i Melleruds kommun att köpa fritidskort till subventionerat pris (halva kostnaden). Det gäller för dig som börjat årskurs 8 och till och med 19 års ålder. Kommunen står för den andra halvan av kostnaden.

  • Den subvention av fritidskort som Melleruds kommun erbjuder, gäller enbart för periodbiljett 90 dagar.

  • Den subvention av fritidskort som Melleruds kommun erbjuder är personlig. Elev som tappar eller på annat sätt förlorar sitt kort kommer inte att få ersättningskortet subventionerat av kommunen.

  • Det subventionerade fritidskortet köps hos Västtrafiks försäljningsställen eller i Västtrafiks app ”To go” till fullt pris. Beviljade ansökningar erhåller därefter halva priset i subvention.

  • Ansökan sker via kommunens e-tjänster. Där bifogar sökanden kopia på kvittot. För att få ersättning får kvittot inte vara äldre än 1 månad. Pengarna sätts in på det konto som sökanden uppger. Ingen kontanthantering är möjlig.

  • Stickprovskontroller görs av att eleven studerar vid den skola som eleven uppger.

  • Västtrafiks regler kring fritidskortet innebär att det inte är personligt. Det innebär att du kan låna ut ett fritidskort till en person som är 19 år eller yngre. Två personer kan dock inte resa på samma kort samtidigt.

  • På Västtrafiks hemsida finns information om priser, zoner och tider.

  • I övrig gäller Västtrafiks policy och reglementen.
Sidan uppdaterades 19 februari 2024