Översikt politik

Politikernas uppdrag är att ge mellerudsborna den kommunala service som de behöver och vill ha. Politikerna ska också förvalta kommunens pengar, som till stor del består av medborgarnas inbetalda skatter. Politikerna driver sitt politiska arbete genom att lägga förslag (motioner) eller ställa frågor (interpellationer eller enkla frågor). Frågor och förslag kan vara resultat av att enskilda medborgare eller intressegrupper har påpekat problem eller kommit med önskemål. Det är politikernas beslut som styr vår vardag och får samhällets hjul att snurra.

De allra flesta mellerudspolitiker är fritidspolitiker och har också ett annat arbete. Sitt uppdrag utför de just på fritiden.

Sidan uppdaterades 11 oktober 2021