Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett beredande organ till kommunstyrelsen och består av fem ledamöter och fem ersättare som väljs av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder normalt två gånger i månaden utom i juli. Mötena är inte offentliga.

Sidan uppdaterades 7 oktober 2021