X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott är ett beredande organ till kommunstyrelsen och består av fem ledamöter och fem ersättare som väljs av kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder normalt två gånger i månaden utom i juli. Mötena är inte offentliga.

Sidan uppdaterades 7 oktober 2021