Hämtning av hushållsavfall

Hushållsavfallet hämtas av Ragn-Sells på uppdrag av Melleruds kommun. Det normala hämtningsintervallet är var 14:e dag. Permanentbostäder ska ha hämtning året runt och fritidsbostäder kan ha sophämtning året runt eller sommartömning under perioden maj - september.

Du som har 14-dagars hämtning har två kärl att lägga dina sorterade sopor i. I det gröna kärlet lägger du dina restavfallspåsar och i det bruna kärlet lägger du dina matavfallspåsar. Färg på påsarna spelar ingen roll, det viktiga är att alla påsar är väl knutna då inget löst avfall får lämnas i kärlen.

Tömning sker med en sopbil som har två fack och kan därför tömma båda kärlen samtidigt var 14:e dag. Soppåsarna ska enkelt falla ut när kärlen lyfts upp, så packa inte för hårt och ha koll ifall det är minusgrader ute så det inte fryst fast i botten. Tömning av avfall som fastnat sker vid nästa ordinarie tömningstillfälle.

Varför sortering i två kärl?
Den 28 juni 2018 utfärdade regeringen bestämmelser i avfallsförordningen om krav på separat insamling av matavfall. 

Sophämtningsdagar

Du kan själv enkelt ta reda på vilka hämtningsdagar du har genom att klicka på denna länk: Digitala tjänster för vatten, avlopp och renhållning.

Under e-tjänsten renhållning kan du även göra ändringar i ditt abonnemang och felanmälningar. Om det är något som krånglar går det bra att kontakta renhållningsenheten direkt. 

Inkörning röda dagar 2024

Ragn-Sells kommer att köra in följande dagar under 2024:

Ni som har tömning av era kärl under vecka 1, förflyttas hämtningar en dag fram (måndag får tömning tisdag osv).

Har ni tömning under midsommarveckan, v 25, så kommer ni få tömt dagen innan er ordinarie tömningsdag. Exempelvis: har ni tömning måndag 17/6 så får ni tömt söndag 16/6 istället. Alla dagar töms som vanligt förutom fredag, ni med tömning på fredag får tömt på söndag 23/6 istället. - Uppdaterat 240617, se nyhet för mer information.

Har ni tömning under julveckan, v. 52, så får ni tömt som vanligt måndag 23/12 men därefter blir det 2 dagar efter er ordinarie tömningsdag. Exempelvis: har ni tömning tisdag 24/12 får ni tömt torsdag 26/12. 

Har ni tömning under nyårsveckan, v 1 (2025), så får ni som har tömning måndag 30/12 och tisdag 31/12 tömt dagen innan ordinarie tömningsdag. Har ni tömning onsdag 1/1 och senare, får ni tömt dagen efter ordinarie tömningsdag. 

Utebliven sophämtning

Om ni inte har fått tömt era sopkärl och vet med er om att de var placerade enligt placeringsanvisningarna, så går det bra att kontakta renhållningsenheten för anmälan.

Är det dock så att ni har glömt att ställa ut era kärl i tid, så kan man beställa extra tömning mot en kostnad.

Trasigt kärl

Om ett kärl har gått sönder på något sätt, så kan kontaktar ni renhållningsenheten. Byte av trasigt kärl är kostnadsfritt.

Sidan uppdaterades 18 juni 2024