Nyheter för föreningsaktiva

Nyheter

Det finns många värden med ett evenemang. Den här träffen kommer att fokusera på det sociala och finansiella värdet av ett evenemang och hur vi kan arbeta för att stärka det sociala och finansiella kapitalet i samband med ett evenemang. Bengtsfors kommun, Melleruds kommun och Åmåls kommun samverkar tillsammans med RF SISU Västra Götaland för att öka värdet av evenemang i Dalsland och stärka er arrangörer. Vi tror att samverkan kan öka vinsten av era evenemang samt stärka kommunernas attraktionskraft.

Arrangörsträff 28 september i Bengtsfors: Hur stärker vi det sociala och finansiella kapitalet med hjälp av evenemang?
Publicerad 12 september 2023

Publicerad 26 april 2023

Från och med 8 februari 2023 gäller nya riktlinjer för föreningsbidrag i Melleruds kommun, som kommunstyrelsen har antagit.  Det finns flera olika stöd för föreningar att söka. Vissa av dem finns sedan tidigare, andra är nya. De nya stöden som kommunstyrelsen har antagit är:

  • Aktivitetsstöd för personer som är 65 år eller äldre.
  • Bidrag till spontanidrottsplats - motionsspår.

Ansöknings- och redovisningsblanketter som saknas håller på att uppdateras och publiceras löpande så fort de är klara.

Riktlinjer för föreningsstöd i Melleruds kommun
Publicerad 8 februari 2023

Kommunstyrelsen har beslutat om reviderade riktlinjer för bidrag till studieförbund verksamma i Melleruds kommun. Reviderade reglerna för bidraget  innehåller ny formulering av bidragets syfte, som regleras i förordningen (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen, samt ny fördelningsmodell, villkor för ansökan och redovisning, samt utbetalning av bidrag. 
Regler för bidrag till studieförbund ligger under Kulturverksamhet.

Publicerad 25 oktober 2021

Från och med tisdag den 1 juni lättas de rådande nationella pandemirestriktionerna vilket påverkar bland annat fotbollsaktiviteterna i landet och möjligheten till publik vid matcher. Tryck på länken nedan och läs mer vad som gäller vid matcher och samlingar med publik.

Anpassning av smittskyddsåtgärder - Folkhälsomyndigheten

Publicerad 4 juni 2021

Här är en sammanställning av alla datum under året för att ansöka om föreningsbidrag. 

Publicerad 3 juni 2021

Kommunstyrelsen har beslutat om reviderade riktlinjer för driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler. Reglerna för bidraget har framför allt förtydligats jämfört med de tidigare bestämmelserna. Kommunstyrelsen har också beslutat om reviderade regler för kommunal bygdepeng. Dels har reglerna harmonierats med Boverkets regler för investeringsbidrag, dels har bidraget fått ett lite annorlunda namn och benämns nu Regler för kommunalt investeringsbidrag – bygdepeng – för lokala föreningar inom Melleruds kommun.

Publicerad 2 juni 2021
Sidan uppdaterades 23 februari 2023