Att studera på Vuxenutbildningen

INFORMATION FRÅN VUXENUTBILDNINGEN

Kursstarter VT 2024 på Vuxenutbildningen:

Uppstart/ Informationsmöte SFI sista ansökningsdatum inom parentes.

Grundläggande, gymnasiala kurser (distans) och SFI.

15 januari (8 jan)
5 februari (29 jan)
4 mars (26 feb)
8 april (1 april)
6 maj (29 april)
3 juni (27 maj)

Att studera på distans

Distansstudier förutsätter att man har tillgång till dator med internetuppkoppling. 

Expeditionens öppettider/sjukanmälan:

På expeditionen finns våra administratörer Jessica Porath och Sandra Dagerbrant. Expeditionen är öppen måndag till fredag mellan klockan 7.00-12.00. På eftermiddagar sker kontakt via mail.


Mail: jessica.porath@mellerud.se och sandra.dagerbrant@mellerud.se

Sjukanmälan kan göras mellan kl. 7.30-9.00 via telefon: 0530-182 86

Studie -och yrkesvägledning:

Vår studie- och yrkesvägledare nås på telefon 0530-18 382 eller mail veronica.stenberg@mellerud.se

Individuell studieplan:

Med studie- och yrkesvägledaren gör du upp en planering över vilka kurser du vill gå och när du önskar starta och sluta.

Med läraren gör du upp en planering över hur kursen/kurserna skall genomföras. Det är viktigt att hålla den plan som görs upp. Om ev. avsteg från den ursprungliga studieplanen måste göras, skall även detta överenskommas och dokumenteras i studieplanen i respektive kursplanering.

Studieavbrott:

Om Du behöver avbryta dina studier, ta först kontakt med din lärare och med studie- och yrkesvägledaren.

Ledighet:

Längre ledighet söks i god tid på avsedd blankett, som hämtas på expeditionen.                                                

Den enskilde läraren får godkänna ledighet högs tre dagar, övrig ledighet beviljas av rektor.                  

Läkar- och tandläkarbesök mm. bör planeras i god tid och ska i möjligaste mån läggas utanför undervisningstid.

Frånvaro:

CSNFS 2001:1 14 kap.

2 § En studerande ska anmäla till CSN om han eller hon

1. helt eller delvis avbryter sina studier,
2. förlänger sin studietid, 
3. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av tillfällig vård av barn eller vård av närstående och när studierna återupptas,
4. gör ett uppehåll i studierna av annan anledning än sjukdom, tillfällig vård av barn eller vård av närstående och när studierna återupptas,
5. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av sjukdom vid studier utomlands,
6. byter läroanstalt,
7. byter utbildning,
8. får en inkomst som överstiger fribeloppet, eller
9. får ny inkomst så att en redan lämnad inkomstuppgift som överstiger fribeloppet förändras.

Den studerande ska även anmäla till CSN om det i övrigt sker förändringar i hans eller hennes förhållanden som kan påverka rätten till studiemedel eller studiemedlens storlek.

Kontakta oss

Matti Bertilsson
Rektor
E-post: matti.bertilsson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 85

Jessica Porath
Administratör
E-post: jessica.porath@mellerud.se
Telefon: 0530-182 86

Sandra Dagerbrant
Administratör
E-post: sandra.dagerbrant@mellerud.se
Telefon: 0530-182 84
Adress:
Parkgatan 8
Mellerud

Veronica Stenberg
Studie- och yrkesvägledare Vuxenutbildningen
E-post: veronica.stenberg@mellerud.se
Telefon: 0530-183 82

Sidan uppdaterades 4 mars 2024