X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Att studera på Vuxenutbildningen

INFORMATION FRÅN VUXENUTBILDNINGEN

Kommande kursstarter på Vuxenutbildningen:
6 december 2021
10 januari 2022
7 februari 2022
7 mars 2022
4 april 2022
2 maj 2022
7 juni 2022

Att studera på distans

Distansstudier förutsätter att man har tillgång till dator med internetuppkoppling. I studiecenter finns tillgång till dator på plats - kontakta expeditionen

Expeditionens öppettider/sjukanmälan:

På expeditionen finns våra administratörer Jessica Porath och Ulrika Andersson. Expeditionen är öppen måndag till fredag mellan klockan 7.00-12.00. På eftermiddagar sker kontakt via mail.

Tfn: 0530-182 86
Mail: jessica.porath@mellerud.se ulle.andersson@mellerud.se

Sjukanmälan kan göras mellan kl. 7.30-9.00 via telefon.

Studie -och yrkesvägledning:

Vår studie- och yrkesvägledare, Börje Ekman finns tillgänglig hos oss torsdagar. Nås på telefon 0530-182 60 eller mail borje.ekman@mellerud.se 

Individuell studieplan:

Med studie- och yrkesvägledaren gör du upp en planering över vilka kurser du vill gå och när du önskar starta och sluta.

Med läraren gör du upp en planering över hur kursen/kurserna skall genomföras. Det är viktigt att hålla den plan som görs upp. Om ev. avsteg från den ursprungliga studieplanen måste göras, skall även detta överenskommas och dokumenteras i studieplanen i respektive kursplanering.

Studieavbrott:

Om Du behöver avbryta dina studier, ta först kontakt med din lärare och med studie- och yrkesvägledaren.

Har du bestämt Dig för avbrott ska avbrottsanmälan fyllas i.

Ledighet:

Längre ledighet söks i god tid på avsedd blankett, som hämtas på expeditionen.                                                

Den enskilde läraren får godkänna ledighet högs tre dagar, övrig ledighet beviljas av rektor.                  

Läkar- och tandläkarbesök mm. bör planeras i god tid och ska i möjligaste mån läggas utanför undervisningstid.

Frånvaro:

CSNFS 2001:1 14 kap.

2 § En studerande ska anmäla till CSN om han eller hon

1. helt eller delvis avbryter sina studier,
2. förlänger sin studietid, 
3. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av tillfällig vård av barn eller vård av närstående och när studierna återupptas,
4. gör ett uppehåll i studierna av annan anledning än sjukdom, tillfällig vård av barn eller vård av närstående och när studierna återupptas,
5. gör ett uppehåll i studierna under sju dagar eller mer på grund av sjukdom vid studier utomlands,
6. byter läroanstalt,
7. byter utbildning,
8. får en inkomst som överstiger fribeloppet, eller
9. får ny inkomst så att en redan lämnad inkomstuppgift som överstiger fribeloppet förändras.

Den studerande ska även anmäla till CSN om det i övrigt sker förändringar i hans eller hennes förhållanden som kan påverka rätten till studiemedel eller studiemedlens storlek.

Kontakta oss

Matti Bertilsson
Rektor
E-post: matti.bertilsson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 85

Jessica Porath
Administratör
E-post: jessica.porath@mellerud.se
Telefon: 0530-182 86

Ulrika Andersson
Administratör
E-post: ulle.andersson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 86

Ulrika handlägger betyg.

Karoline Larsen Andersson
Studie- och yrkesvägledare
E-post: karoline.larsen.andersson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 60

Veronica Stenberg
Hermods handledare
E-post: mailto@veronica.stenberg@hermods.se
Telefon: 040-631 67 76

Sidan uppdaterades 1 december 2021