Förhandsbesked

Om du tänker bygga till exempel fritids- eller bostadshus eller industri eller göra någon annan form av etablering som kräver bygglov utanför detaljplanerat område bör du söka ett förhandsbesked först. Ett förhandsbesked är en prövning av om platsen är lämplig för den tänkta etableringen.

Ansök om förhandsbesked här.

Ett positivt förhandsbesked innebär inte att du får påbörja byggnationerna, men du kan vara säker på att få bygglov om du uppfyller de krav som plan- och bygglagen ställer.

Förhandsbeskedets giltighetstid är två år. För ett förhandsbesked tas en avgift ut.

Hur lång tid tar det?

Alla ansökningar hanteras skyndsamt enligt gällande lagstiftning. Observera att handläggningstiden räknas från det datum som ansökan bedöms vara komplett.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Filip Björndahl
Bygglovshandläggare
E-post: filip.bjorndahl@mellerud.se
Telefon: 0530-181 67

Elin Melin
Bygglovshandläggare
E-post: elin.melin@mellerud.se
Telefon: 0530-181 69

Sidan uppdaterades 25 maj 2022