Korttidsvistelse utanför hemmet

Korvgrillning Brygga

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till avkoppling och miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj (stödfamilj) eller på något annat sätt t ex läger – eller kolonivistelse.

I Melleruds kommun har vi Stjärnans korttidshem där kan barn och ungdomar leka, träna olika färdigheter eller komma ut på utflykter och aktiviteter. Vanligtvis är det en regelbunden återkommande vistelse som sker några dagar per månad utifrån behov.

Insatsen kortidsvistelse utanför hemmet begärs enligt Lagen om Stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vad kostar korttidsvistelsen

Plats och omsorg under korttidsvistelse kostar ingenting. Du betalar endast för det som inte är personligt stöd till exempel mat, aktiviteter och fickpengar vid utflykter.

Så ansöker du

Ta kontakt med vår LSS-handläggare som gör en bedömning av vilken insats du ska ansöka om.

 

Kontakta oss

LSS-handläggare
Telefon: 0532-173 16

Telefontid:
Måndag - torsdag kl. 9.00-10.00

Sidan uppdaterades 7 mars 2023