Grillstugan i Sunnanå

I Sunnanå hamn finns en grillstuga som är öppen dagligen fram till klockan 23. Grillstugan går inte att bokas utan det är först till kvarn som gäller för användning.

Regler för användning av grillstugan 

  • Se till att vårda och vara rädd om grillstugan och inventarierna under tiden du lånar stugan. 
  • Om du upptäcker brister eller skador i grillstugan ska du göra en felanmälan till Medborgarkontoret på telefon 0530-189 00 eller via e-post medborgarkontoret@mellerud.se 
  • Innan du lämnar stugan ska du städa invändigt.
  • Du får inte dricka alkohol eller röka i grillstugan. 
  • Grillstugan får inte användas efter klockan 23 eftersom det ska vara tyst i hamnen efter denna tidpunkt. 
  • Hyrestagaren ska också läsa igenom och följa reglemente för tillfällig uthyrning av lokaler i Melleruds kommun.
Grillstuga
Sidan uppdaterades 15 augusti 2023