Val 2024

Sammanträdesbord med ordförandeklubba och kaffekopp

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, region och kommun var fjärde år och valet till europaparlamentet var femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Söndagen den 9 juni är det val till europaparlamentet. Du kan också rösta före valdagen. Förtidsröstningen startar den 22 maj.

På valdagen är vallokalerna öppna mellan kl. 08.00 och 21.00. På ditt röstkort hittar du adressen till din vallokal.

Klockan 21.00 avslutas röstningen och rösterna börjar räknas i vallokalen. Resultaten från valnatten är preliminära.

Du har rösträtt till Europaparlamentet om du är:

 • 18 år senast på valdagen, och
 • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Svensk medborgare och folkbokförd i annat EU-land

Om du är svensk medborgare och folkbokförd i ett annat EU-land kan du anmäla dig till röstlängden för EU-valet i det landet. Finns du upptagen i röstlängden i ett annat land inom EU stryks du från den svenska röstlängden. Samma regler gäller för medborgare i andra EU-länder.

EU-medborgare och folkbokförd i Sverige

Du som är medborgare i ett EU-land och folkbokförd i Sverige kan anmäla eller avanmäla dig till den svenska röstlängden senast 30 dagar före valdagen. Mer information finner du på valmyndighetens hemsida.

EU-medborgare som vill lämna den svenska röstlängden

Du som EU-medborgare och folkbokförd i Sverige kan lämna den svenska röstlängden. Om du lämnar den svenska röstlängden kommer du vid nästa EU-val att tas med i ditt hemlands röstlängd. Det innebär att du kan rösta i det landet och du kan inte rösta i det svenska valet.

Kontakta myndigheten i ditt hemland om du har frågor om rösträtten i ditt hemland.

För dig som har dubbla medborgarskap i två olika EU-länder

Inför val till Europaparlamentet kan du som har dubbelt medborgarskap tas med i två länders röstlängder. Som väljare får du bara rösta i ett av länderna. Du får själv bestämma i vilket av länderna du vill rösta.

Alla som har rösträtt får ett röstkort

Alla som har rösträtt får ett röstkort skickat med posten. Om du har anmält en särskild postadress hos Skatteverket skickas ditt röstkort dit, annars till din folkbokföringsadress.

På röstkortet står det vilket valdistrikt du tillhör, vallokalens namn, adress och öppettider.

Nytt röstkort

Om du till exempel saknar folkbokföringsadress eller tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt. Ett så kallat dubblettröstkort. Det gäller också utlandssvenskar som vill rösta i Sverige.

När behöver du röstkortet?

Du måste ha med dig ditt röstkort om du ska förtidsrösta i Sverige. Röstkortet används för att skicka din röst till din vallokal.

Om du röstar i din vallokal är röstkort inte ett krav, men praktiskt för att kontrollera att du röstar i rätt vallokal.

Du som har en synnedsättning och behöver rösta med punktskrift för att kunna bevara valhemligheten, har möjlighet att göra så. Du beställer ett paket med punktskrift via Valmyndighetens valupplysning på telefon 020-825825. Paketet innehåller tio stycken kuvert med valsedlar för de partier som nått över 1% i Europaparlamentsvalet 2019 samt ett kuvert med en blank valsedel ifall du önskar rösta på något annat parti. På kuverten står det i punktskrift vilket partis valsedel som finns i vilket kuvert. Beställningen av paket med punktskrift kan göras från och med den 13 maj.

Olika sätt att rösta

Det finns möjlighet att rösta i förtid i en röstningslokal, så kallad förtidsröstning. Förtidsröstning pågår från den 22 maj till 9 juni 2024. Du kan förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet.

För att förtidsrösta måste du ha med dig ditt röstkort och ID-handling. Om du inte har någon id-handling kan en annan person som är över 18 år intyga din identitet. Den personen måste då visa sin id-handling. Om du inte har ditt röstkort kan du få ett nytt i röstningslokalen.

I Melleruds kommun kommer du att kunna förtidsrösta i Grinstadsrummet i kommunhuset (ingång till vänster om Medborgarkontoret, Storgatan 13 i Mellerud).

Måndag 3 juni Kl. 10.00 - 13.00
Tisdag 4 juni Kl. 13.00 - 16.00
Onsdag 5 juni Kl. 10.00 - 13.00
Torsdag 6 juni Kl. 11.00 - 13.00
Fredag 7 juni Kl. 10.00 - 16.00
Lördag 8 juni Kl. 11.00 - 13.00
Söndag 9 juni Kl.  8.00 - 21.00

Du kan rösta i en vallokal på valdagen den 9 juni. Alla vallokaler har öppet kl. 08.00-21.00. På ditt röstkort står det i vilken vallokal du ska rösta. Du som har rösträtt får ditt röstkort hem i din brevlåda cirka tre veckor innan valdagen.

På valdagen kan du endast rösta i den vallokal som står på ditt röstkort. För att kunna rösta på valdagen behöver du ha med dig id-handling.

Om du inte har någon id-handling kan du låta någon annan person intyga din identitet. Den person som intygar måste då visa en ID-handling.

I Melleruds kommun finns fem valdistrikt och vallokaler som är öppna på valdagen mellan klockan 08.00 - 21.00.

Fagerlid/Järn (valdistrikt 14610101)

Fagerlidsskolan (gymnastiksalen)
Storgatan 79
464 32 MELLERUD

Mellerud/Holm (valdistrikt 14610105)

Tingshuset
Tingshusgatan 1
464 31 MELLERUD

Bolstad (valdistrikt 14610309)

Åsebro skola (matsalen)
Åsebro
464 93 MELLERUD

Rostock/Dalskog/Ör (valdistrikt 14610714)

Karolinerskolan (matsalen)
Karolinervägen 19
464 50 DALS ROSTOCK

Skållerud (valdistrikt 14610918)

Åsens skola (matsalen)
Kvarnvägen 4
464 40 ÅSENSBRUK

När du röstar i din vallokal prickas du av i röstlängden och din röst läggs ner i valurnan.

 

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till en vallokal eller en lokal för förtidsröstning.

Av följande anledningar kan du rösta med bud:

 • sjukdom
 • ålder
 • funktionsnedsättning
 • intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • om du bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan du också budrösta med hjälp av lantbrevbäraren

Budet ska vara minst 18 år gammal. Följande personer kan vara bud:

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt

Du behöver särskilt material för att rösta med bud. Det kan du beställa hos Valmyndigheten eller kommunen. Budet kan hämta budröstningsmaterial i någon av kommunens röstningslokaler. Valsedlar kan budet hämta på alla ställen där man kan rösta eller beställa direkt från partierna.

Valnämnden anordnar med anledning av val till Europaparlamentet särskild röstmottagning lördag 1 juni och söndag 2 juni 2024 i Melleruds kommun vid följande vårdinrättningar/servicehus:

Lördag 1 juni

 

Skållerudshemmet, Åsensbruk

Kl. 09.30 – 10.00

Karolinen, Dals Rostock

Kl. 14.00 – 14.30

Söndag 2 juni

 

Fagerlid särskilda boende, Mellerud

Kl. 09.30 – 10.00

Ängenäs särskilda boende, Mellerud

Kl. 14.00 – 14.30

Älvan, Mellerud

Kl. 15.00 – 15.30

Även anhöriga, personal och andra röstberättigade kan rösta vid dessa tillfällen.

Du måste ta med röstkort och godkänd ID-handling för att kunna rösta.

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte själv kan ta dig till en röstningslokal och inte har någon som kan vara bud åt dig, då kan din kommun ordna med ambulerande röstmottagare.

Ambulerande röstmottagning betyder att röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Din röst ska göras i ordning på samma sätt som en förtidsröst i en lokal för förtidsröstning.

Anmälan om behov av ambulerande röstmottagning görs till medborgarkontoret på telefon 0530-189 00 eller till valkansliet på telefon 0530-181 04 senast den 31 maj 2024.

Ambulerande röstmottagning sker tisdag 4 juni kl. 10.00 - 12.00 och onsdag 5 juni kl. 14.00 - 16.00. 

När vallokalerna har stängt

Rösträkning sker dels i vallokalen och dels av valnämnden i kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för den slutgiltiga rösträkningen.

Preliminär rösträkning i vallokalen

När vallokalen stänger kl. 21.00 börjar röstmottagarna räkna alla röster som lämnats i vallokalen och alla förtidsröster som levererats till valdistriktet. Detta resultat kallas valnattsresultat. Rösträkningen i vallokalen är offentlig och är öppen för de som vill följa förrättningen.

Preliminär rösträkning hos valnämnden

Onsdagen efter valdagen sker preliminär rösträkning hos valnämnden. Där räknas de förtidsröster som avgivits så sent att de inte hunnit levereras till valdistrikten under valdagen. Där räknas också brevröster från utlandet och de förtidsröster som underkänts i valdistrikten granskas. Rösträkningen är offentlig.

Slutlig rösträkning

Den slutliga rösträkningen sker hos länsstyrelsen. Länsstyrelsen kontrollräknar alla röster och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. Efter detta fördelas mandaten (platserna) mellan partierna, ledamöter och ersättare utses. Rösträkningen är offentlig.

Räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa medan den pågår på www.val.se

För partierna

Här följer en kort information för partier som planerar att vara aktiva i Melleruds kommun inför valet till Europaparlamentet. Har du frågor, hör av dig till valkansliet.

Rapportera in kontaktperson till Melleruds kommun

De partier som är aktiva i valet till Europaparlamentet 9 juni ombeds rapportera in vem som är ert partis kontaktperson. Detta görs via e-post till valkansliet.

Kommunens ansvar för valsedlar

Valnämnden i Melleruds kommun ansvarar för att namnvalsedlar finns på plats i röstnings- och vallokaler för de partier som uppnådde minst 1% i något av de två senaste Europaparlamentsvalen. Det rör sig om totalt 10 st partier. Kommunen ansvarar också för att blanka valsedlar finns på plats i samtliga röstnings- och vallokaler. Utöver detta åtagande erbjuder valnämnden till andra partier som deltar i EU- valet (de som ej uppnått 1% i EU- valet 2014 och 2019) att distribuera dessa partiers valsedlar förutsatt att följande tre villkor uppfylls:

1. Namnvalsedlarna ska vara valnämnden tillhanda senast den 9 maj.

2. Valnämnden distribuerar endast namnvalsedlar för de partier som finns anmälda till Valmyndigheten senast den 30 april.

3. Partierna ansvarar själva för att se till att det finns tillräckligt många namnvalsedlar att fylla på med i röstnings- och vallokaler.

Notera att sista dag för valnämndens erbjudande till de partier som inte uppnått 1% i EU- valet 2019 var den 9 maj och att erbjudandet därför har löpt ut.

Regelverk

Här finner du information om Melleruds kommuns lokala allmänna ordningsföreskrifter, vilka bland annat reglerar frågor om affischering. 

Valnämnden har även antagit förhållningsregler för propaganda i och i anslutning till röstmottagningsställen i samband med valet till Europaparlamentet 2024. Du finner dem i fliken nedan.

(diarienr: VN 2024/20)

Enlig 8 kap. 3 § vallagen (2005:837) får det inte på ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val.

I 4 § anges att röstmottagarna ansvarar för ordningen på röstmottagningsstället. Den som finns i lokalen eller i ett utrymme intill denna ska rätta sig efter de anvisningar som röstmottagarna ger för att röstmottagningen ska kunna genomföras.

Nedan preciseras förhållningsregler för att tydliggöra hanteringen av propaganda och valsedlar i och i anslutning till ett röstmottagningsställe.

Affischering och annat politiskt kampanjmaterial

Ett parti får inte sätta upp valaffischer i anslutning till ett röstmottagningsställe. Affischer eller annat kampanjmaterial som sitter inom ett avstånd av ca 15 meter från lokalens entré har röstmottagare rätt att plocka ner.

Partierna ska beakta kraven i 8 kap. 3 § vallagen när partierna planerar sina valaktiviteter avseende affischering och annat politiskt kampanjmaterial.

Valsedlar

Partiföreträdare får lämna de valsedlar som partierna ansvarar för till röstmottagare på ett röstmottagningsställe. Röstmottagarna ansvarar för ordningen i valsedelställen och att namnvalsedlar fylls på. Partierna ansvarar själva för att se till att det finns tillräckligt många namnvalsedlar att fylla på med i röstnings- och vallokalerna. Det är inte röstmottagarnas ansvar att meddela partierna att valsedlarna tagit slut.

Partiföreträdare ska lämna de valsedlar som partierna ansvarar för i neutrala kassar utan partisymboler till röstmottagarna. Partierna får lämna valsedlar från klockan 07.30 på valdagen till röstmottagarna i vallokalerna. Röstmottagaren ska först kontrollera att partiet är registrerat för att delta vid valet hos Valmyndigheten innan namnvalsedlarna placeras ut.

Partiföreträdare som går in i ett röstmottagningsställe för att kontrollera valsedlarna ska ta av sig partijackor, eventuella banderoller, kampanjknappar (ej liten medlemsnål) eller dylikt.

Valsedelsutdelning

Partier som deltar i valet får dela ut valsedlar utanför vallokaler på valdagen. Partiernas valsedelsutdelare ska stå utanför entrén. Partierna får enbart upprätthålla sig på den ena sidan om entrén (välj samma sida om entrén som gångjärnen på dörren sitter). Den andra sidan lämnas fri.

Partiernas valsedelsutdelare ska inte uppmana väljarna att ta deras valsedlar och ska undvika partipolitiska diskussioner utanför entrén. Partierna delar endast ut valsedlar till väljarna, inget annat kampanjmaterial.

Kontaktuppgifter

Valmyndigheten:

Telefon: 010-575 70 00

Melleruds kommun:

Epost: val2024@mellerud.se

Telefon: 0530-18000

Valnämnden

Melleruds kommuns valnämnd är lokal valmyndighet.

Melleruds kommuns valnämnd

Sidan uppdaterades 7 juni 2024