Ung i Fokus

Ung i Fokus samverkar för att stötta ungdomar i kommunen, 16 - 29 år, till arbete eller vidare studier. Samverkan sker mellan arbetsgivare, civilsamhälle, kommunen och myndigheter. I detta arbete ingår insatser såsom kartläggning, coachning, praktik, utbildning, gruppaktiviteter, träning, studiebesök hos arbetsgivare, studie- och yrkesvägledning med mera. 

Via Ung i Fokus får du stöd på vägen till ett jobb och någon som finns med dig i hela processen. 

Kommunernas aktivitetsansvar (KAA)
Varje kommun har i uppgift att hålla sig informerade om hur de ungdomar som är under 20 år och inte genomför ett nationellt gymnasieprogram är sysselsatta. Arbetsmarknadsenheten ansvara även för att erbjuda stöd till dessa ungdomar med målsättningen att komma vidare till en anställning eller att återuppta sina studier. Insatserna anpassas efter varje ungdoms behov.

I Melleruds kommun är det Arbetsmarknadsenheten som tillsammans med skolan ansvarar för arbetet med KAA. 

Flera ungdomar som går
Sidan uppdaterades 2 maj 2024