Frågor och svar: tidsspann inom hemtjänsten

Vad är hemtjänst?

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet. Rätten till insats bedöms av en biståndshandläggare och man får ett biståndsbeslut på vad man ska få hjälp med. 

Hemtjänst innebär att möjliggöra att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt eget hem. Vi arbetar för en mångfald bland våra medarbetare där alla uppfyller kompetenskraven och arbetar med ett gott bemötande. 

Har man inte rätt att bestämma när man vill ha hjälpen? 

Hemtjänst utförs inom ramen för socialtjänstlagen som syftar till att ge kommuninvånare i behov av hjälp den hjälp som behövs för att uppnå skälig levnadsnivå. Har man ett biståndsbeslut om hjälp ska man självklart få den hjälpen men när insatsen ska utföras behöver utföraren avgöra, naturligtvis i dialog med den enskilde. 

Om det då handlar om en insats som inte måste ske på en viss tid får man hjälp med inom tidsramen förmiddag (9:00-12:00) eller eftermiddag (12:00-16:00). Detta kan till exempel handla om hjälp med städ, dusch eller inköp. 

Insatser som måste ske en viss tid, som medicindelning eller hjälp att komma upp på morgonen, kommer självklart ha ett kortare tidsspann, till exempel att insatsen kommer genomföras mellan 8:00-9:00. Vi kommer fortsätta försöka tillgodose individuella önskemål så långt det är möjligt men alltså inom ett större tidsspann än tidigare.  

Varför behöver man förändra tidsspannen? 

För att kunna ha bra schema för vår personal och att hålla nere antalet personer som kommer hem till varje enskild person som har hemtjänst är planeringen av insatser avgörande. Större krav ställs idag på planeringen inom hemtjänsten, bland annat på grund av ändrade regler för dygnsvila och ökande antal personer som behöver hjälp från hemtjänsten. Vanligtvis behöver fler insats morgon och kväll. För att vår personal ska räcka till behöver så många insatser som möjligt genomföras mitt på dagen och vi behöver en större flexibilitet för när insatser kan utföras. Därför är det viktigt att de insatser som kan ske mitt på dagen, som städ, promenader, inköp, dusch sker mitt på dagen snarare än morgon/kväll.  

Hur ska jag veta när jag får hjälp? 

Planeringen sker i dialog med den enskilde som har hemtjänst. Varje enskild individ får information om när man kan förvänta sig att få hjälpen. Beroende på vilken typ av hjälp man behöver få man information om inom vilken tid man ungefär kan förvänta sig att få hjälp, exempelvis mellan 9:00-12:00 om det är stöd eller mellan 8:00-9:00 om man har mediciner eller behöver hjälp att komma upp på morgonen.

Vart vänder jag mig om jag inte är nöjd med hur insatsen utförs eller vilken tid den utförs? 

I första hand kontakta hemtjänsten via den kontaktperson du har där. Det är också möjligt att vända sig av kommunens synpunkt och klagomålshantering. 

Sidan uppdaterades 30 april 2024