Bomresor

I Melleruds kommuns riktlinjer för färdtjänst, KS 2020/767, står under kapitel 3.7 Bomresor, följande:

”När fordonet ej kan finna någon resenär på avtalad plats uppstår en bomresa. Vid bomresor ska skäl till ej utförd resa utredas och kommunens kostnad för resan debiteras tillståndshavaren vid konstaterad oskälig orsak.”

Färdtjänsthandläggaren sammanställer genomförda bomresor varje månad och skapar därefter faktureringsunderlag. Statistiken för dina bomresor tas fram av Västtrafik. Du faktureras alltid för den faktiska kostnaden som kommunen har haft på grund av dina bomresor. Innan fakturering får du information om dina genomförda bomresor via brev. Om du har synpunkter kring handläggarens bedömning av dina bomresor, som utgör underlag för den efterkommande faktureringen, kontakta färdtjänsthandläggaren inom angiven tid.

Rondell
Kontakta oss

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0530-189 02

Telefontid:

måndag-fredag 08.30-11.30

Sidan uppdaterades 24 november 2023