Avgifter och taxa

Exempel på avgifter vid nybyggnad enbostadshus, ansökan strandskyddsdispens samt installation eldstad.

Klicka här för att komma till taxan

OBS!
Priser kan variera stort, detta är bara exempel

Enligt 2024 års taxa

Åtgärd Tabell Formel Delvärden Avgift 2024
Bygglovavgift 4 mPBB x OF x HF1 x N 52,5 x 8 x 24 x 0,8 8 801,28
Startbesked 5 mPBB x OF x HF2 x N 52,5 x 8 x 28 x 0,8 10 238,16
Situationsplan 2 Tidsersättning 900 x 2 1 800
Utstakning 2 Tidsersättning 900 x 4 3 600
Lägeskontroll Moms 25 % 2 Tidsersättning 900 x 2 1 800 + 450
      Total avgift 26 689,44 kr*

*Förutsättningar för exempel
mPBB 2024 = 57,3
OF = 8 (enligt tabell 1, Plan- och bygglovstaxa 2024)
N = 0,8 (då kommunen har färre invånare än 20 000)
HF1 = 24 (enligt tabell 4, Plan- och bygglovstaxa 2024)
HF2 = 28 (enligt tabell 5, Plan- och bygglovstaxa 2024)

Exempel på beräkning av planavgift för 2024
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006*
mPBB x BYA x N1=planavgift
57,3 x 160 x 0,59 = 5 409,12 kronor
*Förutsättningar för exempel
mPBB 2024 = 57,3
BYA = 160 kvm
N1 = 0,59 (enligt tabell 8, Plan- och bygglovstaxa 2024)

OBS!
Priser kan variera stort, detta är bara exempel

Kostnad för strandskyddsdispens år 2024 är enligt tabell

Typ av besked Avgift
Strandskyddsdispens för ny- och tillbyggnad över 50 kvm BYA

200 x mPBB x N (9 168 kr)

alt. tidsersättning 

(dock minst 200 x mPBB x N)

Strandskyddsdispens för ny- och tillbyggnad 16–50 kvm BYA samt alla andra övriga åtgärder

200 x mPBB x N x N (7 334,4 kr)

alt. tidsersättning

(dock minst 200 x mPBB x N x N)

Strandskyddsdispens för ny- och tillbyggnad 0–15 kvm BYA

200 x mPBB x 0,5 (5 730 kr)

alt. tidsersättning

(dock minst 200 x mPBB x 0,5)

Strandskyddsdispens avslag

Tidsersättning dock minst 200 x mPBB x 0,5

Strandskyddsdispens avvisande

Tidsersättning 2 timmars arbete

I anmälan eldstad räknas även spiskassett, braskamin, öppen spis, vedpanna etc.

1 146 kronor (2024)

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Sidan uppdaterades 17 januari 2024