Rektors månadsbrev

Rådaskolan

Läsåret 2023 - 2024                                            

RÅDABLADET oktober 2023

 

Mellerud 2023-09-27
Robert skriver:

Terminen har nu rullat igång. När vi summerade vårens måluppfyllelse för eleverna, kunde vi konstatera att den var god. Vi ser att eleverna överlag har haft ett gott lärande.
För att tydliggöra våra förväntningar och vem som ansvarar för vad har vi tagit fram en organisationsplan för Rådaskolan. Planen finner man på Rådaskolans hemsida.
På hemsidan finner man också Rådaskolans uppdaterade plan mot kränkningar.

Några av våra viktigaste mål för detta läsår:
Vi håller i och fortsätter jobba vidare med trygghet, studiero och att vi följer upp varje elevs måluppfyllelse.
Vi ser utmaningar i elevers drivkraft. Då är det extra viktigt att vi tillsammans jobbar med elevernas motivation och att de ser sitt lärande. Här får vi hjälpas åt med positiva förväntningar och uppmuntran till eleverna. Allt för att eleverna skall nå så långt som möjligt i sitt lärande.

På gång.

Just nu pågår förberedelserna för årskurs 9 prao och orientering för årskurs 8 och 9. Samtal individuell utvecklingsplan (utvecklingssamtal) drar igång onsdag 11/10.
Besök av Skolinspektionen den 18–19/10, se bilaga.

Besök av olika gymnasieskolor under lunchraster.
Men också föräldramöte den 11/10. På föräldramötet medverkar Medpro Åmål, som berättar om sina möjligheter att hjälpa ungdomar.
I november kommer också årskurs 8 att besöka Innovatum i Trollhättan.

På hemsidan finner ni uppdaterad information och skolans dokument.

Övrig information

Vecka 40 prao 9AB och vecka 41 prao 9CDE

11/10 Samtal individuell utvecklingsplan (tidigare utvecklingssamtal) reservtid 18/10.

Vi satsar också vidare på att erbjuda extra studietid för eleverna.
Tiden är onsdagar mellan 13:45–15:30.

Lovskola planerad till vecka 44.

Har ni funderingar gällande specialkost, kontakta köket. Se Rådaskolans hemsida.

Inbjudan till höstterminens föräldramöte onsdag 11/10 kl.

18:00 - 20:00 i Kulturbruket

Först samling för alla i Kulturbruket, sedan går årskurs 7 och 8 till respektive hemklassrum med sina klasslärare.

Årskurs 9 blir kvar och får då lite mer information gällande gymnasieval, för att sedan ha en kortare träff med klasslärarna.

Medverkande: Robert, rektor: Berättar om skolstarten, samverkan mellan olika aktörer, studiestöd och förväntningar.
Medpro Åmål berättar om sin verksamhet,.
Karoline, SYV: gymnasieinformation för åk 9
klasslärare och kurator.

Det var allt för denna gång.
Vi på Rådaskolan genom
Robert Olsson Rektor

 

 

Sidan uppdaterades 26 oktober 2023