Fördjupad översiktsplan - Sjöskogen

Fördjupad översiktsplan - Sjöskogen

Bakgrund

Melleruds tätort ska ges förutsättningar att växa och Sjöskogen ska bli länken mellan samhället och Vänern. Den fördjupade översiktsplanens övergripande mål Sjöskogen, en del av Melleruds tätort innebär att Sjöskogen ska bli en naturlig del av Melleruds tätort med attraktiva och naturnära boendemiljöer vilket kan bidra till att nå kommunens befolkningsmål om att bli 11.000 invånare år 2030. Utvecklingen av Sjöskogen ska ske etappvis för att uppnå en hållbar och långsiktig utbyggnad.

 

Planskede 

Planskede: Samråd

Samråd

Melleruds kommun har tillsammans med Rådhuset Arkitekter AB tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för del av Sjökogen.

Förslaget är på samråd under tiden 11 september till den 10 november 2023.

Samrådshandlingarna finns på Medborgarkontoret, Biblioteket samt på denna sidan.

Samrådsyttranden kan lämnas på följande sätt:

E-post: 
oversiktsplan@mellerud.se

(skriv ” Samrådsyttrande FÖP Sjöskogen i ämnesfältet”)  

Post:
Melleruds Kommun
Plan- och byggenheten
464 80 Mellerud                                                                                 

Eller till Medborgarkontoret  (Storgatan 13, Mellerud)

(skriv som rubrik ”Samrådsyttrande FÖP Sjöskogen”)

Samrådsmöte

Vi kommer även att ha ett samrådsmöte där vi kommer att presentera förslaget. Alla är välkomna att delta!

När: 10 oktober kl. 17:00-19:00

Var: Kulturbruket på Dal, SparbankSalongen (Parkgatan 8, Mellerud)

Kontakta oss

Suzanne Håkansson
Enhetschef, Plan- och byggenheten
E-post: suzanne.hakansson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 12

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Sidan uppdaterades 11 september 2023