Arbete

Arbeta i Mellerud
Näringslivet i Mellerud är till stor del uppbyggt på små företag och på handel. I kommunen finns några större företag, med vardera runt 50-talet anställda. Det är plastföretaget Emballator, dörrtillverkarna Hellbergs och Daloc, alla tre i Melleruds tätort, samt verkstadsföretaget JOAB i Dals Rostock. I Åsensbruk håller nya företag på att etablera sig i de lokaler pappersbruket tidigare hade.
Största arbetsgivare är kommunen, med närmare 1 000 anställda.

Arbetspendla
Många väljer att bo i Mellerud trots att de arbetar på annan ort. Enligt SCB:s statistik har vi över 1 000 personer som varje dag pendlar till arbete utanför kommunen. De reser i första hand till de andra Dalslandskommunerna eller Trestadsområdet (Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla). Vi har också några invånare som dagpendlar till Göteborg.
Veckopendling är inte ovanlig. Många Mellerudsbor arbetar i Norge (det är bara 20 mil till Oslo) och några i Stockholm.

Eget företag
Det är många i Mellerud som driver egna företag, framför allt inom jord- och skogsbruk, men även inom andra branscher. Totalt finns det över 1 000 företag i kommunen, även om inte alla är ägarens huvudsakliga sysselsättning.
Som stöd för företagen finns Mellerudsnavet, en ekonomisk förening samägd av kommunen och företagarna. Genom organisationer som Navet, Nyföretagarcentrum Väst och Innovatum kan nya företag få stöd och hjälp.

Arbetsförmedlingen, Mellerud

Företagsregister för Mellerud

Håfreströms företagspark

Nyföretagarcentrum Väst

Företag

Många företag ligger i Västerråda-Sapphults-området.

Arbetare

Kommunen är den största arbetsgivaren, med många olika yrkesgrupper.

Camping

Turism är en växande näringsgren i Mellerud. Här representerad av Dalbergsås camping.

Sidan uppdaterades 24 september 2021