Missbruk och beroende

Öppenvårdsgruppen IFO Missbruk/Beroende är en mottagning för vuxna med alla typer av missbruk eller beroenden. Vi erbjuder även stöd till anhöriga eller andra närstående som känner oro för eller påverkas av någon i missbruk. Mottagningen erbjuder råd, stöd och samtalsbehandling. Samtalen är kostnadsfria. Du kan få fem samtal hos oss utan biståndsbeslut av socialsekreterare. Har du behov av längre behandling, hjälper vi till att förmedla en kontakt med Vuxenenheten. Vi som arbetar på Öppenvårdsgruppen IFO Missbruk/Beroende är två beroendebehandlare som erbjuder ett professionellt stöd, anpassat efter dina behov och önskemål. Hos oss finns möjlighet till:

• Rådgivning
• Kartläggning av bruk, riskbruk, och beroende (MET)
• Motivationssamtal (MI)
• Individuell samtalsbehandling (KBT-baserad)
• Enskild tolvstegsbehandling
• Återfallsprevention
• Enskilt anhörigstöd
• Anhöriggrupp (ett tillfälle per termin, totalt 5 ggr á 2 timmar på kvällstid).

Hur arbetar vi?

Behandlingen grundar sig på kognitiv beteendeterapi (KBT). KBT är en behandlingsmetod, som innebär att arbeta med att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som inte är välfungerande och därför leder till dåligt mående. Vi ser på missbruk och beroende som ett sätt att hantera ångest och arbetar därför genomgående med ångesthantering.

I all behandling finns inslag av kartläggning, motiverande samtal, ångesthantering och återfallsprevention. Vi arbetar med beteendeförändringar och bakomliggande faktorer.

Varmt välkommen att höra av dig!

Sidan uppdaterades 5 maj 2023