Bygglov, plan- och fastighetsfrågor

Om du ska bygga nytt eller bygga om ditt hus finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Kommunen gör upp planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till-, och ombyggnader samt andra förändringar i och omkring ditt hus.

Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden senast: Byggnadsnämndens möte:
31 december (2021) 26 januari
31 januari 23 februari
29 februari 23 mars
31 mars 20 april
30 april 25 maj
31 maj 22 juni
31 juli 31 augusti
31 augusti 21 september
30 september 19 oktober
31 oktober 16 november
30 november 14 december

För att se byggnadsnämndens kallelser, klicka här eller protokoll, klicka här.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Suzanne Håkansson
Enhetschef, Plan- och byggenheten
E-post: suzanne.hakansson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 12

Telefontider:

Handläggare
Måndag och torsdag - 13.00–16.00
Tisdag, onsdag och fredag - 9.00–12.00

Plan- och byggenhetens telefon
Måndag till fredag - 9.00–12.00, 13.00-15.00

Sidan uppdaterades 6 april 2022