Bygglov, plan- och fastighetsfrågor

Om du ska bygga nytt eller bygga om ditt hus finns det ett antal lagar, bestämmelser och beslut att följa. Kommunen gör upp planer för bebyggelsen i olika områden och granskar ansökningar om bygglov för både ny-, till-, och ombyggnader samt andra förändringar i och omkring ditt hus.

Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas in till byggnadsnämnden senast: Byggnadsnämndens möte:
  25 januari
29 januari 22 februari
26 februari 22 mars
26 mars 19 april
30 april 24 maj
28 maj 21 juni
6 augusti 30 augusti
1 september 27 september
1 oktober 25 oktober
29 oktober 22 november
26 november 20 december

För att se byggnadsnämndens kallelser, klicka här eller protokoll, klicka här.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Suzanne Håkansson
Enhetschef, Plan- och byggenheten
E-post: suzanne.hakansson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 12

Telefontider:

Handläggare
Måndag och torsdag - 13.00–16.00
Tisdag, onsdag och fredag - 9.00–12.00

Plan- och byggenhetens telefon
Måndag till fredag - 9.00–12.00, 13.00-15.00

Sidan uppdaterades 26 februari 2024