Biståndsenheten

För att bättre klara av att bo hemma kan du få hjälp och stöd av hemtjänsten. Hjälpen kan till exempel bestå av personlig omvårdnad som av- och påklädning och toalettbesök med mera. Det finns även möjlighet att få service i form av hjälp med städning, inköp, tvätt och färdiglagad mat. Omfattningen kan variera från hjälp någon gång i månaden till flera gånger per dygn.
Du ansöker också om särskilt boende hos Biståndsenheten. Den som behöver hjälp ska själv eller genom ombud söka detta hos biståndshandläggare i kommunen och kommer då att få ett skriftligt biståndsbeslut inom 10 arbetsdagar efter att komplett ansökan inlämnats.

Rätt till bistånd
Du har enligt socialtjänstlagen rätt till bistånd av socialnämnden om Du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få hjälp på annat sätt. Bistånd kan ges i många olika former och är alltid behovsprövat.

Du kan ansöka om följande tjänster inom hemvården

 

Stöd i hemmet

Kan beviljas när du på egen hand har svårt att få de dagliga sysslorna att fungera, det kan gälla hemmets skötsel eller din personliga omvårdnad, t ex:

  • Måltider/ Matdistribution
  • Städning (var tredje vecka eller vid kognitiva besvär)
  • Tvätt (var tredje vecka)
  • Inköp (en gång i veckan)
  • Trygghetslarm
  • Promenad eller ledsagning
  • Avlösning för anhörig
  • Personlig omvårdnad
  • Boendestöd
  • Kontaktperson

Övriga tjänster du kan ansöka om inom äldreomsorgen

 

Dagverksamhet

Dagverksamheten är anpassad för dig som har nedsatt fysisk, och /eller psykisk hälsa och som av egen kraft inte kan ta dig ut i samhället och naturligt uppsöka andra träffpunkter.

 

Korttidsvistelse/växelboende

Korttidsvistelse på särskilt boende kan beviljas då anhörig behöver avlastning eller som mobilisering/återhämtning efter sjukhusvistelse, med målet att återgå till den ordinära bostaden.

 

Bostad i särskilt boende

Särskilt boende kan beviljas då en skälig levnadsnivå inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. De särskilda boendena är utformade som servicehus eller gruppbostäder.
Om du har ett omfattande och dokumenterat behov av omvårdnad, trygghet och/eller stöd. Behovet kan inte tillgodoses på annat sätt.

Hur lång tid tar det att få svar på ansökan?


En utredning om hemtjänst påbörjas senast inom fem dagar. Normalt får du ett skriftligt biståndsbeslut inom tio arbetsdagar efter att komplett ansökan har kommit in till biståndshandläggaren.

Kontakta oss

Vuxenenheten, Individ och familjeomsorgen
E-post: bistandsenheten@mellerud.se
Adress:
Dalslands sjukhus
668 40 Bäckefors

Telefontid:
Måndag-torsdag 8-16:30
Fredag 8-15:30

Jenny Mabäcker
Enhetschef bistånd
E-post: jenny.mabacker@mellerud.se
Telefon: 0530-181 56

Anneli Soppi Svensson
Förste biståndshandläggare
E-post: anneli.soppi.svensson@mellerud.se
Telefon: 0530-183 40

Åsa Salomonsson
Biståndshandläggare
E-post: asa.salomonsson@mellerud.se
Telefon: 0530-180 75

Helena Weiland
Biståndshandläggare
E-post: Helena.Weiland@mellerud.se
Telefon: 0530-183 30

Elisabeth Stengård
Biståndshandläggare
E-post: elisabeth.stengard@mellerud.se
Telefon: 0530-183 76

Amanda Mossberg
Biståndshandläggare
E-post: amanda.mossberg@mellerud.se
Telefon: 0530-181 42

Ann-Sofie Abrahamsson
Biståndshandläggare
E-post: ann-sofie.abrahamsson@mellerud.se
Telefon: 0530-189 32

Sidan uppdaterades 3 april 2024