Faderskap

Faderskap eller föräldraskap för nyblivna föräldrar

När en ogift kvinna föder ett barn ska det fastställas vem som är den andra föräldern. Det är viktigt att fastställa vilka som är föräldrar till ett barn. Det handlar bland annat om barnets rätt till försörjning och arv.

Om ni är ett gift par behöver ni inte göra något. Ni blir automatiskt föräldrar till barn som föds inom äktenskapet och får gemensam vårdnad.

Från den 1 januari 2022 träder en ny lag i kraft som ger nyblivna föräldrar möjligheten att bekräfta sitt föräldraskap via en enkel e-tjänst på Skatteverkets webbplats. Det innebär att ogifta, nyblivna föräldrar kan registrera detta via sin dator eller mobil de första 14 dagarna efter barnets födelse. Det kommer även vara möjligt att anmäla gemensam vårdnad i denna e-tjänst.

Du ska vara 18 år, ni föräldrar ska vara eniga om att barnet är ert gemensamma, ni ska vara folkbokförda i Sverige samt ha en e-legitimation och mobilt Bank-ID för att kunna använda e-tjänsten.

Om ni inte uppfyller någon av dessa regler är det socialnämnden som har ansvaret och ni kontaktar socialtjänsten i er hemkommun för att få hjälp med detta.

Vad händer efter 14 dagar?

Efter 14 dagar går utredningsansvaret över till Socialnämnden att fastställa faderskapet/föräldraskapet. Ni ska då kontakta socialtjänsten i er hemkommun för att få hjälp med detta. Gör ni inte det, kommer ni att bli kallade av socialnämnden.

Om det finns särskilda skäl kan ni som föräldrar välja att bekräfta faderskapet/föräldraskapet innan födseln, tidigast två månader innan beräknad födsel.

Anmäl gemensam vårdnad

När ni fastställer faderskap/föräldraskap kan ni samtidigt anmäla att ni vill ha gemensam vårdnad. Om ni inte anmäler gemensam vårdnad fortsätter mamman automatiskt att ha ensam vårdnad. 

DNA-test

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är förälder till ett barn kan man via DNA-undersökning få fram om tänkbar förälder också är förälder till barnet. DNA-undersökning kan bli aktuell vid faderskapsutredning av ogifta föräldrar när den tänkbare pappan är osäker på om han är pappa till barnet eller när det finns skäl att anta att mamman haft samlag med någon annan man under den period som hon har blivit gravid. DNA-undersökning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet.

Assisterad befruktning

När det gäller faderskap eller föräldraskap vid assisterad befruktning hänvisar vi till MFOF, myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för korrekt information. Här kan du också läsa mer om andra faderskaps- och föräldraskapsfrågor.

Sidan uppdaterades 21 januari 2022