Lån iPad/dator

Alla elever från årskurs 6 i grundskolan till årskurs 3 på gymnasiet erbjuds personliga lån av dator/iPad. För att eleverna ska få låna dator/iPad krävs att de tillsammans med vårdnadshavare skriver under ett låneavtal och garanterar att ta hand om den lånade datorn/iPaden på ett bra sätt

Om en dator/iPad blir skadad ska en skadeanmälan göras till elevens kontaktlärare/mentor. Se dokument till höger. OBS. För elever i grundskolan måste det stötsäkra fodralet alltid användas.

Varje skola ansvarar för information, support, med mera av elevernas lånedatorer/iPad. Kontakta i första hand elevens kontaktlärare/mentor om det uppstår något problem.

Eleverna ansvarar för att dator/iPad är hel under hela lånetiden. När dator/iPad lämnas tillbaka ska även laddare och fodral finnas med.

Eleverna lånar dator/iPad av Melleruds kommun och personalen har rätt att kontrollera vad som finns på respektive dator/iPad. Eleverna kan inte ha personlig information/bilder som personalen inte får ta del av. Det får inte heller finnas olagliga och olämpliga program, appar med mera.

Missköter eleverna sin användning av dator/iPad så förlora de rätten till en personlig dator/iPad och får då låna en dator/iPad när det behövs för skolarbetet.

Office 365

Alla elever i Melleruds kommun från grundskola till vuxenutbildningen kommer under läsåret att få tillgång till Office 365. Det innebär att de har tillgång till hela Officepaketet på webben och också rätt att ladda ner de olika Officeprogrammen på fem enheter (PC, iPad, telefon). För mer information läs dokumentet "Information om Office 365".

Sidan uppdaterades 17 december 2021