Logotyper

Melleruds kommuns logotyp består av ett blått kommunvapen med blå text Melleruds kommun.

I kommunens profilprogram kan du läsa hur vi använder logotypen, till exempel var den ska placeras i förhållande till annan text, bilder och liknande och vilka frizoner som ska finnas runt logotypen.

Logotypen finns i olika filformat beroende på användningsområde. De kan hämtas här nedan och sparas i egen tillfällig mapp.

Vem får använda logotypen?

Melleruds kommuns logotyp används som avsändare i all kommunikation från Melleruds kommun. Logotypen är ett av våra främsta visuella kännetecken och visar tydligt att det är Melleruds kommun som står bakom verksamheter och information.

I samverkansprojekt där kommunen är medfinansiär får externa parter använda logotypen. Allt material som produceras enligt den grafiska profilen och där kommunens logga används ska skickas för godkännande.

CMYK

EPS-dokument Kommunvapnet centrerad färg (.eps)

EPS-dokument Kommunvapnet vänsterställd färg (.eps)

PMS

EPS-dokument Kommunvapnet centrerad färg (.eps)

EPS-dokument Kommunvapnet vänsterställd färg (.eps)

RGB

EPS-dokument Kommunvapnet centrerad färg (.eps)

EPS-dokument Kommunvapnet vänsterställd färg (.eps)

Bild Kommunvapnet centrerad färg (.jpg)

Bild Kommunvapnet vänsterställd färg (.jpg)

Kontakta oss

Kommunkansliet
E-post: kommunen@mellerud.se
Telefon: 0530-181 04
Adress:
Storgatan 13
Mellerud

Sidan uppdaterades 15 november 2022