Ungdomar 12-18 år

Två personer sitter på en klippa.

Råd och stöd till dig som är mellan 12-18 år. 

Att vara ung är inte alltid så enkelt, man kan känna sig ensam i sin livssituation. Man kan då vara i behov av råd och stöd, att ha någon som lyssnar och förstår och kan ge vägledning. Det finns olika vägar du kan gå för att få råd, stöd och vägledning när du har behov av det.

Du kan ta kontakt med vår öppenvårdsenhet genom att ringa eller skicka sms till råd och stödtelefonen på nummer: 0530-181 70 eller 0707-647684.

Telefontider:

Måndag till torsdag 08:00-16:00. Fredagar 08:00-15:00.

Öppenvårdsbehandlare kontaktar dig via telefon om vi missar ditt samtal. 

Fältsekreterare

Du kan också kontakta vår fältsekreterare som arbetar uppsökande och förebyggande, det betyder att han besöker skolor, fritidsgård och andra ställen där ungdomar befinner sig. 

Vill du få kontakt med vår fältsekreterare?

Ring då på nummer:  076-392 87 20
Eller skicka ett mail till : micael.larsson@mellerud.se

 

 

Känner du igen dig i dessa frågor? 

 

Att inte ha någon vuxen som lyssnar på en kan kännas väldigt ensamt och överväldigande för en ungdom. Det kan göra det svårt att hantera känslor, problem eller svårigheter som man stöter på i livet. Utan stöd och lyssnande kan det vara svårt att känna sig förstådd eller att veta vart man ska vända sig för hjälp. Det är viktigt för ungdomar att ha vuxna i sin närhet som är beredda att lyssna på dem, ge dem stöd och vägledning när de behöver det. Att ha någon att prata med och dela sina tankar och känslor med kan vara avgörande för ens välbefinnande och självkänsla.

• Känner du att du behöver prata med någon om detta? Ring till oss på råd och stöd: 0530-181 70 eller skicka sms till 070-764 76 84.

• Har du oro för dig själv eller någon annan så kan du lämna in en orosanmälan Ring mottagningsenheten på telefonnummer: 0530-180 55. Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 Fredag - 08:00-15:30. Lunchstängt 12:00-13:00. Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44. Eller Polis på 112.

Nedan finns en del länkar där man läsa på mera om detta eller söka ytterligare stöd:
Bris - Barnens Rätt i Samhället BRIS
Ungas jourer Ungasjourer

Psykisk ohälsa innebär att man känner sig nedstämd, orolig eller inte mår bra på ett sätt som påverkar ens dagliga liv och välmående. Det kan inkludera känslor av ångest, depression, stress eller andra psykiska symtom som påverkar ens tanke- och känsloliv. Psykisk ohälsa kan påverka ens relationer, skolarbete och hälsa på olika sätt och det är viktigt att söka hjälp om man känner att man behöver stöd för att må bättre. Det finns många resurser och personer som kan hjälpa till att hantera psykisk ohälsa och det är viktigt att prata med någon om hur man mår om man känner sig nedstämd eller orolig.

• Känner du att du behöver prata med någon om detta? Ring till oss på råd och stöd: 0530-181 70 eller skicka sms till 070-764 76 84.

• Har du oro för dig själv eller någon annan så kan du lämna in en orosanmälan Ring mottagningsenheten på telefonnummer: 0530-180 55. Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 Fredag - 08:00-15:30. Lunchstängt 12:00-13:00. Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44. Eller Polis på 112.

Nedan finns en del länkar där man läsa på mera om detta eller söka ytterligare stöd: 

MIND - MIND 

Suicide Zero Suicidezero

Är du som ung individ utsatt för våld i din parrelation eller kanske vet du någon i din närhet som är utsatt för våld i sin parrelation.
Våld i ungas relationer är när en ung person använder våld mot sin partner, exempelvis mot flickvän eller pojkvän, eller när en ung person blir utsatt av den hen är tillsammans med. Det kan också innebära att bli utsatt av eller utsätta någon hen träffar, ligger med eller har varit tillsammans med tidigare för våld. Våld kan finnas i alla former av nära relationer. 

Utsatthet för våld i hemmet innebär att en person, vanligtvis ett barn, ungdom eller vuxen, upplever fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld från en familjemedlem eller nära partner. Det kan inkludera slag, hot, förnedring eller annan form av övergrepp. Det är viktigt att förstå att våld i hemmet är aldrig acceptabelt och att det finns hjälp att få för dem som är utsatta, såsom skydd, stöd och rådgivning från professionella och organisationer som är specialiserade på att hjälpa  våldsutsatta personer. 

Våldet kan vara:

 • Fysiskt i form av slag eller sparkar. 
   Psykiskt våld är att vara kontrollerande, anklagande eller aggressiv.
 •  Sexuellt våld är att gå över någons sexuella gränser
 • Digitalt våld kan innefatta att hota att sprida privata foton, sexuell exponering eller filmer i sociala medier. 
 • Ekonomiskt våld kan innefatta att någon vill kontrollera din ekonomi. 

 

• Känner du att du behöver prata med någon om detta? Ring till oss på råd och stöd: 0530-181 70 eller skicka sms till 070-764 76 84.

• Har du oro för dig själv eller någon annan så kan du lämna in en orosanmälan Ring mottagningsenheten på telefonnummer: 0530-180 55. Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 Fredag - 08:00-15:30. Lunchstängt 12:00-13:00. Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44. Eller Polis på 112.

Nedan finns en del länkar där man läsa på mera om detta eller söka ytterligare stöd:


Ungarelationer.se – Mår du dåligt av din relation? Ungasrelationer

Stöd efter sexuellt våld - Stöd efter sexuellt våld.

Hederskultur är en term som används för att beskriva sociala normer och beteenden som är starkt förknippade med familjens eller samhällets "heder" eller anseende. I en hederskultur kan vissa handlingar eller beteenden ses som att bryta mot denna heder och kan leda till skam eller förlust av anseende för individen eller deras familj. Hederskultur kan inkludera kontroll av ungdomars klädsel, beteende ,kompisar, val av partners eller livsstil. Hederskultur kan också omfatta förväntningar på att unga människor ska följa traditionella könsspecifika roller och beteenden.


Det är viktigt att förstå att hederskultur varierar över kulturer och samhällen och att det finns många olika sätt att tolka och förstå dess påverkan på individer och deras liv. Det är också viktigt att uppmärksamma och stödja ungdomar som kan vara i riskzonen för att drabbas negativt av hederskulturella normer och att erbjuda dem stöd och resurser för att hantera dessa utmaningar på ett säkert och respektfullt sätt.

 

 • Känner du att du behöver prata med någon om detta? Ring till oss på råd och stöd: 0530-181 70 eller skicka sms till 070-764 76 84. 

 • Har du oro för dig själv eller någon annan så kan du lämna in en orosanmälan Ring mottagningsenheten på telefonnummer: 0530-180 55. Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 Fredag - 08:00-15:30. Lunchstängt 12:00-13:00. Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44.  Eller Polis på 112. 

Nedan finns en del länkar där man läsa på mera om detta eller söka ytterligare stöd: UMO

Kriminalitet innebär att bryta mot lagar och regler som samhället har fastställt. Det kan vara allt från små överträdelser som att stjäla en godis i affären till allvarligare brott som rån eller våld. Ibland hamnar ungdomar i kriminalitet på grund av olika faktorer som kan inkludera grupptryck, bristande kunskap om rätt och fel, socioekonomiska faktorer eller brist på positiva sociala nätverk. Att begå brott kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive rättsliga åtgärder, fängelsestraff, eller skador på relationer och framtida möjligheter. Det är viktigt att förstå konsekvenserna av kriminalitet och att söka stöd och hjälp för att undvika att hamna i brottslig verksamhet. Det förekommer också att unga personer pressas eller tvingas att utföra olagliga handlingar genom påhittade skulder eller utpressning. 

 • • Känner du att du behöver prata med någon om detta? Ring till oss på råd och stöd: 0530-181 70 eller skicka sms till 070-764 76 84.

  • Har du oro för dig själv eller någon annan så kan du lämna in en orosanmälan Ring mottagningsenheten på telefonnummer: 0530-180 55. Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 Fredag - 08:00-15:30. Lunchstängt 12:00-13:00. Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44. Eller Polis på 112.

Nedan finns en del länkar där man läsa på mera om detta eller söka ytterligare stöd: Så rekryterar kriminella dig som ung

Ung och utsatt för brott? - BOJ

Drogmissbruk innebär att använda droger på ett sätt som är skadligt för ens hälsa, välbefinnande och liv. Det kan inkludera allt från att dricka alkohol då och då till att använda droger i större mängder. 

Ibland används droger för att fly från problem eller känslor, och ibland används droger för att andra gör det.  Detta leder ofta till att man fortsätter använda droger trots att man är medveten om de negativa konsekvenserna. Drogmissbruk kan leda till fysiska, psykiska och sociala problem och kan vara mycket farligt. Det är viktigt att vara medveten om riskerna med droger och att söka hjälp om man eller någon man känner har problem med drogmissbruk.

 

 • Känner du att du behöver prata med någon om detta? Ring till oss på råd och stöd: 0530-181 70 eller skicka sms till 070-764 76 84.

  • Har du oro för dig själv eller någon annan så kan du lämna in en orosanmälan Ring mottagningsenheten på telefonnummer: 0530-180 55. Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 Fredag - 08:00-15:30. Lunchstängt 12:00-13:00. Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44. Eller Polis på 112.


Nedan finns en del länkar där man läsa på mera om detta eller söka ytterligare stöd:
Vart kan jag vända mig? - Drugsmart

 

Utanförskap innebär att känna sig avskild eller inte tillhöra en grupp, vilket kan leda till känslor av ensamhet, isolering och att inte vara inkluderad. Det kan hända i skolan, samhället eller andra sociala sammanhang när en person inte känner sig accepterad eller involverad.

Mobbning är när en person eller grupp upprepade gånger beter sig illa mot någon annan, vilket kan inkludera fysiskt, verbalt eller psykiskt övergrepp. Mobbning sker ofta med avsikt att skada eller förnedra offret och kan förekomma i skolan, på fritiden eller på nätet. Det kan ha allvarliga konsekvenser för offret, så som psykiska och fysiska hälsoproblem.

 •  Känner du att du behöver prata med någon om detta? Ring till oss på råd och stöd: 0530-181 70 eller skicka sms till 070-764 76 84.

 •  Har du oro för dig själv eller någon annan så kan du lämna in en orosanmälan Ring mottagningsenheten på telefonnummer: 0530-180 55. Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 Fredag - 08:00-15:30. Lunchstängt 12:00-13:00. Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44. Eller Polis på 112.

Nedan finns en del länkar där man läsa på mera om detta eller söka ytterligare stöd: 

Råd och stöd: Friends

Problem på nätet: UMO

Sorg är en naturlig reaktion på förlusten av något viktigt eller betydelsefullt i ens liv, som en person, ett djur eller en relation. Det kan vara mycket smärtsamt och kan inkludera känslor som sorg, saknad, ilska och förvirring. Att sörja är en individuell upplevelse och det finns inga "rätta" eller "fel" sätt att göra det på. Det är viktigt att ge sig själv tillåtelse att känna och uttrycka ens känslor av sorg och att söka stöd från familj, vänner eller professionella om det behövs. Sorgen kan vara en långsam process, men med tiden kan man lära sig att leva med förlusten och hitta mening och tröst i minnena av det som har gått förlorat.

• Känner du att du behöver prata med någon om detta? Ring till oss på råd och stöd: 0530-181 70 eller skicka sms till 070-764 76 84.

• Har du oro för dig själv eller någon annan så kan du lämna in en orosanmälan Ring mottagningsenheten på telefonnummer: 0530-180 55. Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 Fredag - 08:00-15:30. Lunchstängt 12:00-13:00. Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44. Eller Polis på 112.Nedan finns en del länkar där man läsa på mera om detta eller söka ytterligare stöd: 

Om sorg: Umo

Sorg hos barn och unga: 1177

Om sorg: Efterlevnadsguiden

Ångest att gå till skolan för en ungdom kan innebära känslor av rädsla, oro eller panik inför att gå till skolan. Det kan vara relaterat till olika faktorer såsom mobbning, sociala svårigheter, prestationskrav eller andra stressfyllda situationer i skolmiljön. Denna ångest kan manifestera sig i fysiska symtom som magont, huvudvärk eller illamående. Det är viktigt att du får stöd i sådana situationer och får stöd och hjälp från föräldrar, lärare och skolpersonal för att hantera och övervinna dina känslor av ångest och för att skapa en tryggare skolmiljö. 

• Känner du att du behöver prata med någon om detta? Ring till oss på råd och stöd: 0530-181 70 eller skicka sms till 070-764 76 84.

• Har du oro för dig själv eller någon annan så kan du lämna in en orosanmälan Ring mottagningsenheten på telefonnummer: 0530-180 55. Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 Fredag - 08:00-15:30. Lunchstängt 12:00-13:00. Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44. Eller Polis på 112.

Nedan finns en del länkar där man läsa på mera om detta eller söka ytterligare stöd: 

Melleruds kommunens: Skolsköterskan och skolläkaren

Film: Fem tips för att trivas i skolan - UMO

Att utforska sin sexualitet är en naturlig del av att växa upp. Här är några kortfattade exempel på frågor om sexualitet som en ungdom kan ställa sig:


• Attraktion och identitet: Vem attraheras jag av? Känner jag mig mer attraherad av personer av samma kön, motsatt kön eller både och? Hur identifierar jag mig sexuellt och könsidentitetsmässigt?

• Kärlek och relationer: Vad är kärlek för mig? Vilka typer av relationer är jag intresserad av att ha? Hur bygger jag upp och upprätthåller hälsosamma och respektfulla relationer?

• Självbild och självacceptans: Hur känner jag mig själv och min kropp? Är jag bekväm med min sexualitet och mina känslor? Hur kan jag utveckla en positiv självbild och självacceptans?

• Sexuell hälsa och skydd: Vad behöver jag veta om sexuell hälsa och säker sex? Hur kan jag skydda mig själv och min partner mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter?

• Gränser och samtycke: Vad innebär samtycke och respekt i sexuella relationer? Hur känner jag igen och respekterar mina egna och mina partners gränser?

Sexuellt våld: Är du utsatt för sexuellt våld eller tvingar någon dig till göra saker som du inte vill göra? 

Det är viktigt att komma ihåg att det är normalt att ha frågor och känslor kring sin sexualitet och att det är viktigt att hitta trygga och stödjande platser där man kan få svar och stöd när man utforskar sin sexualitet.

• Känner du att du behöver prata med någon om detta? Ring till oss på råd och stöd: 0530-181 70 eller skicka sms till 070-764 76 84.

• Har du oro för dig själv eller någon annan så kan du lämna in en orosanmälan Ring mottagningsenheten på telefonnummer: 0530-180 55. Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 Fredag - 08:00-15:30. Lunchstängt 12:00-13:00. Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44. Eller Polis på 112.

Nedan finns en del länkar där man läsa på mera om detta eller söka ytterligare stöd:

RFSL Ungdom: RFSL

Könsidentitet : UMO

Sexuellt våld: Sexuellt våld.

Dataspelsmissbruk, också känt som tv-spelsberoende eller gaming disorder på engelska, är ett tillstånd där en individ utvecklar en besatthet av att spela dataspel, vilket resulterar i att spelandet blir till skada för personens fysiska, psykiska, sociala välbefinnande. Även skolprestationer blir lidande. 


Symtom på dataspelsmissbruk kan inkludera:

1. Besatthet av dataspel: Personer kan tänka mycket på spel, planera nästa spelsession eller drömma om spel.
2. Ökad tolerans: Individen behöver spela under längre perioder för att uppnå samma nivå av tillfredsställelse.
3. Ångest eller irritation vid försök att minska eller sluta spela.
4. Förlust av intresse för andra aktiviteter: Personer kan börja prioritera spelandet över andra tidigare njutbara aktiviteter.
5. Fortsatt spelande trots negativa konsekvenser: Till exempel försummar personen sina ansvarsområden, relationer eller hälsa på grund av spelandet.
6. Lögner eller döljande av spelvanor för andra.

Dataspelsmissbruk kan ha allvarliga konsekvenser för en persons liv och välbefinnande, och det är viktigt att söka professionell hjälp om man misstänker att man eller någon annan lider av detta tillstånd.


• Känner du att du behöver prata med någon om detta? Ring till oss på råd och stöd: 0530-181 70 eller skicka sms till 070-764 76 84.

• Har du oro för dig själv eller någon annan så kan du lämna in en orosanmälan Ring mottagningsenheten på telefonnummer: 0530-180 55. Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 Fredag - 08:00-15:30. Lunchstängt 12:00-13:00. Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44. Eller Polis på 112.

socialkontoret@mellerud.se

Nedan finns en del länkar där man läsa på mera om detta eller söka ytterligare stöd: 

Om dataspelsberoende: Dataspelsakuten

Det finns också en ungdomssida på Socialstyrelsen där det finns mer information hur socialtjänsten arbetar med barn och ungdomar.  Klicka här för att komma till ungdomssidan på Socialstyrelsen: Koll på Soc 

Mer information om fältarbete:

Fältarbetet bygger på frivillighet och förtroende vilket kräver tid, kontinuitet och långsiktighet. Vid behov hjälper vi till rätt hjälp och stöd. Vi har sekretess och dokumenterar ingenting kring enskilda ungdomar men fältsekreterare har anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 § i socialtjänstlagen, som säger att alla som arbetar med barn och ungdomar, såsom inom hälso- och sjukvård, skola, fritidsgård och polis, måste anmäla misstanke om att ett barn eller ungdom far illa.

Sidan uppdaterades 17 april 2024