Familjehem

Familjehemmet är den vanligaste formen av vård för barn- och ungdomar som inte längre kan bo kvar i det egna hemmet. Syftet med familjehemsvården är att uppväxten för de placerade barnen ska bli så lik en normal uppväxtmiljö som möjligt. Trots intensiva insatser i hemmiljön behöver barn och ungdomar placeras. Det finns därför ständigt behov av nya familjehem.

Intresserad av att vara familjehem?

Beslutet att ett barn inte längre ska bo hos sina föräldrar är ett stort ingrepp i ett barns liv. Som familjehem har man fått samhällets förtroende att i dessa fall ta ansvar för en annan familjs barn.

När ett barn/ungdom inte kan bo hos sina föräldrar, utan måste placeras, är familjehemmet den mest använda och förmodligen mest flexibla och viktigaste resursen. Det finns ett stort behov av familjehem över hela landet .

Ett familjehem kan se ut på olika sätt. Det avgörande är att hemmet passar till det barn/ungdom som ska placeras. Detta innebär exempelvis att även ensamstående kan vara mycket lämpliga som familjehem.

Orsakerna till placering varierar. Vanliga orsaker är psykisk problematik hos föräldrarna. Föräldrars missbruk. Föräldrars oförmåga. Föräldrars kriminalitet.

Innan placering sker har socialtjänsten en skyldighet att pröva olika former av stödinsatser i hemmet. Ett blivande familjehem genomgår en omfattande utredning. Utredningen omfattar hembesök. Inhämtande av registeruppgifter från krinminalregister, socialregister, Kronofogdemyndighet med flera.

I Mellerud finns barn och ungdomar som är placerade i familjehem. Därutöver finns det ett antal barn/ungdomar som bor stadigvarande hos annan vuxen än förälder, så kallad privatplacering. I samtliga fall har socialnämnden en skyldighet att följa upp placeringarna och tillse att de placerade barnen/ungdomarna har det bra.

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorgen
E-post: socialkontoret@mellerud.se
Telefon: 0530-181 50
Adress:
Österrådagatan 13B
464 80 Mellerud

Telefontid:               8.30 - 9.30
Öppettider:

Måndag-torsdag  8.00-16.30
Fredag  8.00-15.30
Lunchstängt  12.00-13.00

 

Sidan uppdaterades 18 maj 2022