Ekonomiskt bistånd och stöd

Ekonomiskt bistånd, även kallat försörjningsstöd eller socialbidrag, är ett behovsprövat bistånd som söks månadsvis. Ekonomiskt bistånd riktar sig till alla vuxna personer som inte kan försörja sig genom egen inkomst och inte kan hitta någon annan lösning på sina ekonomiska problem. 

Vi kan alla någon gång hamna i ekonomiska svårigheter. Budget- och skuldrådgivningen finns för dig som hamnat i ekonomiska svårigheter och vill ha stöd i hanteringen av din situation.   
 
Behöver du hjälp med att upprätta dödsboanmälan eller söka ekonomiskt bistånd för begravningskostnader, kan du vända dig till den gemensamma dödsbohandläggningen i Dalsland. 

Sidan uppdaterades 3 juli 2024