Elavfall från företag

Nya regler för konsument elavfall från Verksamheter

Elavfall som uppstått i verksamheter behöver registreras enligt definitionen av avfallsproducent 6 kap 1 § och insamlare 6 kap 3 § i Avfallsförordningen (2020:614).

Du som avfallslämnare ska, på återvinningscentralens begäran, kunna lämna uppgifter om vart avfallet kommer ifrån; vilken avfallskod det har: och hur många kilo det består av. Återvinningscentralen kommer i sin tur att rapportera detta till Naturvårdsverkets register för farligt avfall.

 

Vad ska du som verksamhet göra?

1. Tag med ifyllt utskrivet avlämnar intyg.   - Detta skaffar du på www.elkretsen.se/avlämnarintyg

2. Lämna intyget till personalen innan du lämnar avfallet.

 

Vad är då konsument el-avfall?  Det kan exempelvis vara kaffebryggaren, vattenkokaren, arbetsbelysning o.s.v.

För annat el-avfall kontakta El-Kretsen.

Sidan uppdaterades 27 september 2021