Badtemperaturer

Näs Sannar: ingen uppgift

Strömmersvik: ingen uppgift

Sundserud: ingen uppgift

Vita Sannar: ingen uppgift