Värmebölja

Åker

Värmebölja innebär en period med ovanligt varmt väder. Höga temperaturer kan vara påfrestande för kroppen, särskilt för personer i riskgrupper. Även viktiga samhällsfunktioner kan påverkas vid höga temperaturer.

 

Varningstjänst från SMHI
SMHI utfärdar meddelande och varningar om höga temperaturer för att man ska kunna sätta in åtgärder i tid för sårbara grupper. Ta del av SMHI:s meddelanden och varningar för värme här. SMHI sprider denna information även i SMHI:s mobilapp och Twitter. Samma information finns även på Krisinformation.se. 

 

Råd vid höga temperaturer och värmebölja - till dig, dina vänner och anhöriga
Sommarvärmen kan vara farlig för alla - särskilt för äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning men även för små barn, gravida och personer som tar medicin. Ta hjälp av dessa råd från Folkhälsomyndigheten.

 

 • Var uppmärksam på inomhustemperaturen
 • Drick mer
 • Ordna sval miljö
 • Håll dig så sval det går
 • Undvik fysisk aktivitet framför allt under dygnets varmaste timmar
 • Förvara läkemedel rätt, svalare än 25 grader eller i kylskåp
 • Var extra uppmärksam vid tecken på värmepåverkan eller vätskebrist
 • Kontakta sjukvården för specifika råd kring just din eller din närståendes hälsa.
 • Håll dig informerad om läget och om prognoser

 

Spara på dricksvatten

 

Efter lång tids torka finns risk för vattenbrist. Privata brunnar finns inte sällan i små grundvattenmagasin och kan därför drabbas tidigare än det kommunala vattnet. Den som har egen brunn har själv ansvaret för att vattnet räcker till. Eventuella uppmaningar eller restriktioner gällande det dricksvatten Melleruds kommun producerar framgår på kommunens webbplats (www.mellerud.se).

 

Livsmedelsverket har tips på hur du kan spara på dricksvattnet:

 

 • Vattna inte växterna med dricksvatten, samla till exempel upp regnvatten och använd det istället.
 • Duscha istället för att bada i badkar.
 • Låt inte vattnet rinna medan du tvålar in dig eller när du borstar tänderna.
 • Undvik att diska under rinnande vatten.
 • På sommaren kan det vara svårt att få riktigt kallt kranvatten. Spola ur vattnet som stått still i kranen. Fyll en tillbringare eller flaska med vatten och ställ in i kylen så får du kallt vatten. Det urspolade kranvattnet kan du samla upp och använda till att till exempel vattna växter med.
 • Det urspolade kranvattnet kan du samla upp och använda till att exempelvis vattna växter med. Använd även upptappat vatten som du har för egen hemberedskap till att vattna växter med när du ändå byter ut det.

 

Även Länsstyrelsen i Västra Götaland har tips för att spara vatten. Läs mer här.

 

Lantbruk och brandrisk i samband med skörd

 

Längre tids torka påverkar även jordbruken och lantbruken. En uppmaning är att tänka på faran för brand när du skördar och att vidta åtgärder som minskar brandrisken och åtgärder som gör att du snabbt kan agera om brand skulle byta ut. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har gett ut ett PM om Brandskydd vid skördearbete i jordbruket.

 

På bland annat följande sidor finns information som vänder sig till jord- och lantbruk:

 

Sidan uppdaterades 27 oktober 2021