FSO - förlängd skolbarnomsorg

FSO är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade/LSS (Lagen om Stöd och Service).

FSO är en förkortning för Förlängd SkolbarnOmsorg och är en fritidsverksamhet för elever över 12 år och berättigade till stöd enligt LSS. FSO kostar 150 kr/månad. Verksamheten följer samma läroplan som fritidshem och förskola.

Under terminerna är den mesta av verksamheten förlagd till, eller i anslutning till särskolans lokaler på Rådaskolan, med små utstickare och utflykter i samhället.

FSO är öppet i största möjliga mån efter föräldrars behov, för tillfället mellan kl. 7.30 och 18.00. Under loven vid påsk-, sport-, höst-, jul- och sommarlov ges andra möjligheter till fritidsaktiviteter.

Elever som har rätt till insatser enligt LSS och har behov av förlängdskolbarnsomsorg ansöker om FSO hos Melleruds kommuns LSS-handläggare. 

Kontakta oss

Clas-Göran Janson
Rektor
E-post: clas-goran.janson@mellerud.se
Telefon: 0530-182 61

Besöksadress:
Melleruds Kulturskola
Parkgatan 8
464 30 Mellerud
Postadress:
Melleruds Kulturskola
Box 74
464 22 Mellerud

Johanna Bergman
LSS-handläggare
E-post: johanna.bergman@amal.se
Telefon: 0532-173 16

Dokument
Blanketter
Sidan uppdaterades 18 september 2023