Serviceenheten

Serviceenheten består i huvudsak av två delar, kostenheten och lokalvårdsenheten samt kommunhusvaktmästeri.

Sidan uppdaterades 18 oktober 2021