Fördjupad översiktsplan

En fördjupad översiktsplan har som syfte att med stöd av samma lagstiftning (Plan- och bygglagen) som den kommunala översiktsplanen, fördjupa kunskaperna om och komma med förslag till hur samhället bör utvecklas inom ett mindre geografiskt område.

Den fördjupade översiktsplanen remissbehandlas och förankras bland samhällsmedborgarna på samma sätt som den kommunomfattande översiktsplanen, dvs såväl samrådshandlingar som utställningshandlingar ställs ut och sänds ut på remiss.

Våra fördjupade översiktsplaner (FÖP) är:

FÖP Köpmannebro 93-06-15
FÖP Dalskog 94-05-17
FÖP Melleruds tätort 98-12-15

Sidan uppdaterades 18 oktober 2021