Grinstad kyrka

Grinstad kyrka är helgad åt Sankt Erik.

En tradition berättar att de som bodde i detta område på 1100-talet tog sig över vattnet till Västergötland för att besöka kyrkorna i Skalunda och Gösslunda, men att man efter en sjöolycka beslutade att bygga en kyrka i Dalsland, Grinstad kyrka. Berättelsen styrks av att de två västgötakyrkorna kallar sina västra ingångar för "Dalbodörren". Över västra ingången till Grinstad kyrka kan man läsa att kyrkan "räknar sin ålder från 12 seklet" och att den "blef tilbygd i 16 år 100".  Det senare ska uttydas 1610.

Troligen var det dock runt 1250 som den nuvarande kyrkan byggdes. Detta är baserat på att Grinstad kyrka liknar Sankta Katarinas klosterkyrka i Skara, en kyrka som man har säker datering på.

Tornet är av senare datum, byggt 1862. Beräkningarna för grunden var inte helt korrekta vilket innebär att det lutar.

Grinstad kyrka

Från sydväst syns inte kyrktornets lutning så tydligt.

Karta över Grinstad kyrka

Altartavla

Altartavlan är målad av Benjamin Wall 1807.

Labyrint

Labyrintmönstret på väggen upptäcktes vid en restaurering 1913.

Kungens namnteckning på en skylt

Minne från ett kungligt besök.

Sidan uppdaterades 21 september 2021