Barn- och ungdomsverksamhet

Förening kan få bidrag till hyra alternativ drift av egna lokaler där det kontinuerligt bedrivs verksamhet för barn och ungdom och inte omfattas av de kommunala subventionerade hyrestaxorna. Förening kan få bidrag för lokaler som behövs för föreningens bidragsberättigade aktiviteter.

Villkor

Föreningen skall året innan det år som ansökan inlämnas, ha genomfört minst 20 bidragsberättigade aktiviteter och erhållit aktivitetsbidrag (gäller ej nyligen bidragsgodkända föreningar).
Förening som får bidrag ska om möjligt upplåta lokalen/anläggningen till andra föreningar.
Bokningsbara tider i anläggningen ska i den mån det är möjligt vara tillgängliga för andra ideella föreningar i Melleruds kommun.

Ansökan

Ansökan lämnas senast 31 mars till kommunstyrelsen på avsedd blankett.
Aktuellt hyreskontrakt eller kopia på lagfart (gäller endast vid första ansökningstillfället varje år). Om hyreskontraktet förändras måste ni skicka in ett nytt kontrakt.
Efter sista ansökningsdag fördelas de bidragsmedel som finns till de bidragsberättigade föreningar som har ansökt om lokalbidrag.

Kontakt med handläggare

Dovile Bartuseviciute
E-post: dovile.bartuseviciute@mellerud.se
Telefon: 0530-18900

Bidraget kan sökas av bidragsberättigade föreningar för att bedriva verksamhet för barn och unga utan krav på föranmälan, medlemskap eller kontinuerligt deltagande.

Bidragets syfte

Syftet med bidraget för öppen verksamhet är att möjliggöra för föreningar att bedriva öppen verksamhet, utan krav på medlemskap, som riktar sig till kommunstyrelsens prioriterade målgrupper. Kommunstyrelsens målgrupp är främst barn och ungdomar.

Villkor

Verksamheten ska vara av drop-in-karaktär.

Inga krav på föranmälan eller regelbunden närvaro får ställas på deltagarna.

Verksamheten ska vara ledarledd och ansvarig ledare ska vara utsedd av föreningen.

Redovisning

Vid varje aktivitet ska närvaro registreras i form av aktiva deltagare och kön på de som deltar. Dokumentationen ska signeras av ansvarig ledare och kunna uppvisas på uppmaning av kommunen.

Redovisningsperioder

  • 1/1 – 30/6 med ansökningsdatum senast den 25/8
  • 1/7 – 31/12 med ansökningsdatum senast den 25/2

Genom det kommunala lokala aktivitetsstödet ger kommunen bidrag till ledarledd gruppverksamhet. För att berättigad till aktivitetsstödet ska föreningen vara ansluten till statsberättigad riksorganisation. Kommunstyrelsen kan besluta om undantag från denna regel. 

Ansökan: 

  • Period 1 (för period 1 januari - 30 juni) söks senast 25 augusti. 
  • Period 2 (för period 1 juli - 31 december) söks senast 25 februari. 

Kontakt med handläggare

Dovile Bartuseviciute
E-post: dovile.bartuseviciute@mellerud.se
Telefon: 0530-18900

Anläggningsbidrag utgår endast till fotbollsföreningar som sköter anläggning och som i huvudsak bedriver verksamhet som riktar sig till barn- och ungdomsverksamhet, samt bedriver bidragsberättigade aktiviteter minst 20 gånger per år med aktivitetsbidrag enligt reglerna ovan.

Ansökan

Samhällsbyggnadsförvaltningen och förening träffar överenskommelse och tecknar särskilt skriftligt avtal om anläggningsbidrag. Bidragets storlek kan variera mellan föreningar beroende på dess unika förutsättningar.

Steg 1 - Hitta stöd och ansök

Här hittar du e-tjänster för sökbara bidrag och stöd. Genom att logga in på Min sida kan du följa ditt ärende, komplettera din ansökan och ta del av beslutet. Välj bland stöden och gör er ansökan genom att fylla i ansökningsformuläret för valt stöd och skicka in. En del frågor är obligatoriska, andra är frivilliga att fylla i.

Ansökan om föreningsstöd

Steg 2 - Handläggning

Din ansökan skickas till samordnare inom kommunstyrelsen, som sedan delegerar handläggningen av ansökan som berör andra nämnder till berörd handläggare. Ansvarig handläggare bedömer om din ansökan uppfyller gällande villkor för stödet och kräver in komplettering om det behövs. Läs mer om kommunens regler och villkor för stöden, rutiner för handläggning och fördelning här:

Riktlinjer

Steg 3 - Beslut och utbetalning

Handläggningen avslutas med att ett beslut kring ansökan fastslås där din ansökan antingen beviljas eller avslås. Beslutet skickas till föreningens konto och eventuell utbetalning sker sedan till anmält konto.

Sidan uppdaterades 3 april 2024