Sjukresa

Det går inte att resa med färdtjänst till sjukvårdsbesök. 

För dig som bor i Melleruds kommun är Västra Götalandsregionen ansvarig myndighet för sjukresor. Den som reser med taxi till vårdbesök utan att ha tillstånd för sjukresetaxi från regionen, riskerar att bli fakturerad för hela resekostnaden. Mer information om hur du ansöker om tillstånd för sjukresor med taxi finner du på regionens sida om sjukresor.

Det finns inga krav på att du måste ha färdtjänsttillstånd för att få godkänt att resa med sjukresa. Däremot kan du som har tillstånd för färdtjänst, sända en kopia av beslutet som intyg till regionens sjukreseenhet för att också få godkänt att resa med sjukresa. Du sänder beslutskopian till adressen:

Regionens hus
Sjukreseenheten
46280 Vänersborg

Om du har frågor om dina sjukresor, kontakta regionens sjukreseenhet, tel 010-4732100.

Rondell
Kontakta oss

Färdtjänsthandläggare
Telefon: 0530-189 02

Telefontid:

måndag-fredag 08.30-11.30

Sidan uppdaterades 23 januari 2024