Skålleruds kyrka

Skållerud är en av två träkyrkor i Mellerud. Kyrkan fick sitt nuvarande utseende genom en tillbyggnad 1676-1679 som bekostades av brukspatronen i Upperud. Träpanelen sattes troligen upp på 1700-talet och var då tjärad. Den första gången kyrkan rödmålades var 1806. Under en kort period samma århundrade var den dock gulvit, men sedan 1872 har den ständigt varit röd. Skiffertaket lades 1855 och lades om så sent som 2008.

Det har funnits kyrka i Skållerud sedan långt tillbaka. Koret i den nuvarande kyrkan är från den kyrka som byggdes 1593, men den har i sin tur har ersatt en medeltidskyrka. Det finns dokumenterat att Skållerud fick sin enda kyrkklocka konfiskerad av Gustav Vasa 1531, och dopfunten från 1200-talet vittnar om en lång kyrkotradition.

Likt många kyrkor i landet ledde restaureringar av Skållerud under 1800-talet till att mycket av den gamla karaktären förstördes. 1924-25 återställdes den dock till sitt tidigare skick. I samband med en restaurering 1973 skapades mer ljus och rymd i kyrkan. År 2004 utsågs Skålleruds kyrka av tidningen Året Runt till Sveriges vackraste kyrka.

Skålleruds kyrka

Skålleruds kyrka sedd från sydost.

Karta över Skålleruds kyrka

Altartavla

Den övre delen av altartavlan är från 1679, den undre från 1760.

Apostlar

Läktarbarriären innehåller målningar av de 12 apostlarna.

Predikstol

Predikstolen är från 1680, men vissa sniderier och målningar på den är från 1760.

Sidan uppdaterades 21 september 2021