Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet visar hur vi vill ta vara på de rika naturvärden vi har och beskriver naturen i Melleruds kommun. Där beskrivs också naturvårdsmål, kommunens arbete med naturvården, skyddsformer, lagstiftning, och kommunens utvalda ansvarsarter. I åtgärdsplanen finns 29 olika naturvårdsåtgärder, vem som ska utföra vilken åtgärd och tidsplan. Naturdatabanken innehåller en mängd fakta om olika naturobjekt, vilket kopplas geografiskt till respektive karta.

Om du vill få tips på fina ”smultronställen” i vår kommun så klicka på Upplevelsenatur i Mellerud, vilken är en guide till naturen från 2009. Under juni 2017 lanserades en bok "Natur i Dalsland" och en hemsida med samma namn www.naturidalsland.se av Dalslands miljö- och energiförbund som är ytterst ansvarig för båda. Där finns beskrivningar och detaljerade kartor samt hur man hittar till olika naturområden i Melleruds kommun och i de andra fem Dalslandskommunerna. Boken finns att köpa hos bokhandlare i Dalsland och landet samt hos vissa turistbyråer.

Trollslända
Sidan uppdaterades 22 september 2021