Råd och stöd -Öppenvårdsenheten

Bild på en äng.
Välkommen till oss på Råd och Stöd/Öppenvårdsenheten

Att vara människa är inte alltid så enkelt, man kan känna sig ensam i sin livssituation. Man kan då vara i behov av råd, stöd och vägledning, att ha någon som lyssnar och förstår.  Ibland kan man som medmänniska, förälder, barn- eller unga behöva någon utomstående som lyssnar på ens oro, en person som också kan ge råd och stöd. 

 

Du kommer i kontakt med Öppenvårds- och familjebehandlare genom att ringa eller skicka sms: 

Telefonnummer: 0530-181 70. Du kan även ringa eller skicka sms till vår telefon 0707-647684. 

Telefontider: Måndag - torsdag: 08:00-16:30 

Fredag - 08:00-15:30.

Lunchstängt 12:00-13:00.

Övrig tid och vid akuta ärenden kontakta socialjouren: 0522-6974 44, eller Polis på 112.

- Råd och stödsamtal som sker utan dokumentation, omfattas av sekretess, du förbinder dig inte till något och samtalen är kostnadsfria.  

Vi arbetar evidensbaserat: 

När du tar kontakt med oss, kan du känna dig trygg med att våra öppenvårds- och familjebehandlare använder en evidensbaserad praktik. Det innebär att vi tar hänsyn till flera kunskapskällor:

  • Vi använder den bästa tillgängliga kunskapen från vetenskapliga studier om insatsers effekter.
  • Vi prioriterar dina önskemål, din situation och dina specifika förutsättningar för att skapa meningsfulla och anpassade stödinsatser. 
  • Vi strävar alltid efter att erbjuda skräddarsydd och effektiv vård som passar just din situation.

 

Här nedan kan du läsa mer om våra metoder:

Metoden bygger på en kombination av KBT och motiverande samtal och används för för behandling av skadligt bruk eller beroende hos ungdomar. Läs mer om metoden här: ACRA

Metoden används för att skapa beteendeförändringar  förbättra relationerna och kommunikationen mellan familjemedlemmarna där ungdomar har utagerande beteende problematik. Läs mer om metoden här: FFT- Funktionell familjeterapi

HAP/CPU- Haschprogrammet/Cannibisprogrammet är en behandling för ungdomar och unga vuxna med cannabisanvändning samt deras familjer. Läs mer om metoden här:  Socialstyrelsen Cannabisprogram för ungdomar (CPU)

Kriminalitet som livsstil är en manualbaserad metod för att bryta kriminell livsstil och beteendemönster. Läs mer om metoden här: Stiftkrim

Motiverande samtal (motivational interviewing, MI) är en samtalsmetod som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser.  Läs mer om metoden här: MI

PYC-parenting young children är ett hembaserat och individuellt föräldrastödsprogram för föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning eller kognitiva svårigheter. Läs mer om metoden här:  PYC

Samtal om frihet är en struktur för professionella och fördjupande samtal med personer som varit utsatta för våld i nära relationer.
Läs mer om metoden här: SOF

Samtal om våld är en samtalsstruktur i moduler i mötet med personer som utövat våld i nära relationer. Samtal om våld (SOV)

Tejping är en metod för att underlätta kommunikation med hjälp av visuell gestaltning. Läs mer om metoden här:  Tejpingsamtal.

 

Mer information:

Om Öppenvårdsgruppen får kännedom om eller misstänker att barn far illa (exempelvis om barn utsätts för våld av sina föräldrar) har Öppenvårds- och familjebehandlare  anmälningsskyldighet gentemot socialnämnden (enligt 14 kap 1c Socialtjänstlagen).

Kontakta oss

Öppenvårds- och familjebehandlare
Telefon: 0530-181 70
Mobiltelefon: 070-764 76 84
Adress:
Österrådagatan 13B
Mellerud

Telefontider: 

Råd och stödtelefonen måndag till torsdag:  8:00-16:00

Råd och stödtelefonen fredag 08:00-15:00. 

Du kan kontakta oss genom att ringa eller skicka ett sms. 

Sidan uppdaterades 10 maj 2024