Bygga nytt, ändra eller riva

Byggnadsnämnden har till uppgift att besluta i ärenden som rör planläggning och byggande. Nämnden ska verka för god byggnadskultur och goda stads- och landskapsmiljöer. Att ge råd och vägledning är en annan viktig del av verksamheten.

Ta reda på vilka regler som gäller för din fastighet innan du påbörjar bygglovs-processen. För snabb handläggning se till att ansökan eller anmälan är komplett och lämna in de handlingar som behövs för prövningen.

Kontakta oss

Plan- och byggenheten
E-post: byggnadsnamnd@mellerud.se
Telefon: 0530-181 66

Filip Björndahl
Bygglovshandläggare
E-post: filip.bjorndahl@mellerud.se
Telefon: 0530-181 67

Elin Melin
Bygglovshandläggare
E-post: elin.melin@mellerud.se
Telefon: 0530-181 69

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Telefontider:

Handläggare
Måndag och torsdag - 13.00–16.00
Tisdag, onsdag och fredag - 9.00–12.00

Plan- och byggenhetens telefon
Måndag till fredag - 9.00–12.00, 13.00-15.00

Sidan uppdaterades 18 januari 2023