Översiktsplan, nu-2030

Översiktsplanens webbkarta
Klicka på bilden för att komma till översiktsplanen

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutade den 21 april 2021 (§ 25) att anta ny översiktsplan för kommunen. Handlingarna nås via: www.oversiktsplan.mellerud.se 
Förslaget vann laga kraft den 15 maj 2021.

Vid problem med länken ovan eller om något annat fel upptäcks, vänligen kontakta oversiktsplan@mellerud.se

Beslutet anslogs efter justerat protokoll på kommunens anslagstavla den 23 april 2021. Inget överklagande inkom.  

Melleruds kommun vill tacka för allt engagemang från arbetets start hösten 2017. Det finns stor utvecklingspotential på många områden i kommunen, såväl för bostäder och verksamheter som för mötesplatser, friluftsliv och transporter.

Sidan uppdaterades 25 juni 2024