X

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan, nu-2030

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutade den 21 april 2021 (§ 25) att anta ny översiktsplan för kommunen. Handlingarna nås via: www.oversiktsplan.mellerud.se 
Förslaget vann laga kraft den 15 maj 2021.

Vid problem med länken ovan eller om något annat fel upptäcks, vänligen kontakta oversiktsplan@mellerud.se

Beslutet anslogs efter justerat protokoll på kommunens anslagstavla den 23 april 2021. Inget överklagande inkom.  

Melleruds kommun vill tacka för allt engagemang från arbetets start hösten 2017. Det finns stor utvecklingspotential på många områden i kommunen, såväl för bostäder och verksamheter som för mötesplatser, friluftsliv och transporter.

Kontakta oss

Jonas Söderqvist
Kart-/GIS-ingenjör
E-post: jonas.soderqvist@mellerud.se
Telefon: 0530-181 68

Freddie Carlson
Bygglovshandläggare
E-post: freddie.carlson@mellerud.se
Telefon: 0530-181 69

Vid frågor om arbetet är ni välkomna att kontakta oss:

E-post: oversiktsplan@mellerud.se

Utvärdering
Sidan uppdaterades 2 december 2021