Att tänka på när man separerar eller lever isär

Efter skilsmässan - hur ska det formellt ordnas för barnen

 • Föräldraansvar/formell vårdnad?
 • Vem ska barnet/barnen bo hos?
 • Hur ska umgänget se ut?
 • Hur brukar ni göra i familjen med jul, semester, storhelger?

Samarbete till vardags

 • När barnet/barnen ska hämtas/lämnas?
 • Kring föräldrakvarten i skolan, utflykter med förskola och så vidare?
 • Vad ska föräldrarna gemensamt göra med barnet/barnen? 
 • När barnet/barnen är sjuka?
 • Barnvakt, när barnen är sjuka?
 • Födelsedagar, konfirmation, skolavslutningar med mera?
 • Hur ska information rörande barnen gå till mellan föräldrarna? 

Om man vill ändra något i frågan om umgänget

 • Vilka förändringar kan vara rimliga att vänta sig i familjen?
 • För barnen - från förskola till skola, från barn till ungdom, ändrade fritidsaktiviteter.
 • För den vuxne – nytt arbete, extraknäck, studier, kurser etcetera.
 • Hur ska man gå tillväga när ett barn eller en vuxen vill ändra något?

Hur ska man hantera barns reaktioner vid separation

 • När, var, hur ska man informera barnen?
 • Väntar ni speciella reaktioner hädanefter och hur ska man förhålla sig?
 • Hur har barnen reagerat hittills? 

Hur ska man förhålla sig till ny partner

 • Hur ska man presentera nya partners för barnet/barnen (tillfälliga eller stadiga)?
 • Partners roll i familjen?
 • Föräldrarnas roll som förälder när den ene eller båda har ny sambo/make?

Effekter av eventuell flyttning

 • Kan det bli aktuellt att någon flyttar ifrån orten i en nära eller avlägsen framtid?
 • Vad ska i så fall gälla ifråga om bostad och umgänge med barnet/barnen?

Förhållande till far- och morföräldrar och övrig släkt

 • Vad säger man till dem och hur kommer de att reagera?
 • Hur ska kontakten se ut i fortsättningen?

Samarbetet

 • Hur ska man göra om en eller båda föräldrarna vill ta upp och diskutera en ändring av någon eller några av ovan nämnda punkter?
 • När, var, hur och på vems initiativ?

Övergångsbestämmelser

 • Bör man ha sådana av hänsyn till barnet/barnen eller de vuxna?
 • Eventuellt tidsbegränsningar för sådana övergångsbestämmelser?
Sidan uppdaterades 31 augusti 2021