Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

I Mellerud finns det reserverade parkeringsplatser som är till för dig som har betydande svårigheter att förflytta dig till fots till och från ett fordon. Här ansöker du om tillstånd för att använda dem och ser vilka regler som gäller.

I Melleruds kommun betalar du ingen parkeringsavgift. Om parkeringstillståndet används utanför Melleruds kommun bör du ta reda på vilka regler för avgift som gäller där.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är ett undantag från lokala trafikföreskrifter om parkering på allmän plats i hela Sverige. Tillståndet gäller också i de flesta länder i Europa.

Kontakt med handläggare

Handläggare parkeringstillstånd
Telefon: 0530 - 189 04

Telefontid måndag - fredag 08.30 - 11.30

Ge synpunkter

Sidan uppdaterades 10 april 2024