Tillfällig vistelse

Vid tillfällig vistelse och behov av insatser i annan kommun än Mellerud

Folkbokförda i Melleruds kommun som vill vistas tillfälligt i annan kommun (till exempel i en sommarbostad) och som under vistelsen behöver någon form av insatser ansöker om dessa hos biståndsenheten i hemkommunen, dvs i Mellerud.

Biståndshandläggaren gör en utredning av hur ditt behov av stöd i vistelsekommunen ser ut. Därefter skickar biståndshandläggaren beslut och begäran om verkställighet till vistelsekommunen. Som omsorgstagare betalar du för insatserna enligt Melleruds kommuns taxa.

Hemsjukvård

Om det finns behov av hemsjukvård ska den ansökan skickas separat.

Vid vistelse i Melleruds kommun

För dig som är biståndshandläggare i bosättningskommunen

Tänk på följande vid beställningen:

 • För att vi ska hinna behandla beställningen bör den ha inkommit till Melleruds kommun senast två veckor innan personens ankomstdatum.
 • Beställningen måste vara anpassad för de förutsättningar som den tillfälliga bostaden ger.
 • Fakturering sker vid vistelsens slut eller månadsvis vid längre vistelse.
 • Debitering sker antingen utifrån hemkommunens beslutade taxa eller enligt VästKoms rekommendationer om "Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun" för de kommuner som ingår i VästKom.
 • Trygghetslarm debiteras per påbörjad månad enligt taxa. Utöver det debiteras även 1 timme för installation och 1 timme för avinstallation av larmet
 • Personligt förskrivna hjälpmedel ska tas med till vistelseorten
 • Utredning och beslut ska bifogas beställningen

Följande punkter ska minst framgå i utredning och beslut.

 • Bostadens beskaffenhet
 • Social situation
 • Funktionsnedsättning
 • Resurser och förmågor
 • Hjälpmedelsbehov
 • Individuella beslut och dess omfattning
 • Målsättning med biståndsbeslutet

Det är viktigt att utredning och beslut är anpassat efter förhållandena i vistelsekommunen eftersom de kan skilja sig från bosättningskommunens förhållande och situation.

Belastningen inom hemvården ökar framför allt under sommarmånaderna, det är därför av vikt att biståndsbeslutet ligger på så rätt nivå som möjligt i de beställningar som skickas in till oss. Gällande beslut i bosättningskommunen kanske inte är direkt överförbart till de förhållanden som råder i bostaden i Melleruds kommun.

Hemsjukvård

Om det finns behov av hemsjukvård ska den ansökan skickas separat.

PDF-dokument Beställning av hemtjänst vid tillfällig vistelse i Melleruds kommun (pdf)

Kontakt

Biståndsenheten (IFO)
E-post: bistandsenheten@mellerud.se
Adress:
Dalslands sjukhus
668 40 Bäckefors

Telefontid till handläggare:
Måndag-fredag 08:30-09:30

Socialförvaltningens servicecenter

Telefon 0530- 181 50

Sidan uppdaterades 3 maj 2023