Nyhetsarkiv

Mellere OM, Magasinsgatans gruppboende

Lördag den 17 september 2016 anordnade Magasinsgatans gruppbostad Mellere OM. Det är en friidrottstävling för personer som har en funktionsnedsättning och har en insats inom Stöd och Service i Melleruds kommun.

PDF-dokument Melleruds Nyheter

Längdhopp
Idrottsplats
Löpning

Utbildningsvecka i pedagogiskt arbetssätt anpassat till barn och ungdomar med autism

Springa i däckhinder

Under vecka 32 har Lotta Johansson, Verksamhetspedagog Stöd och Service, fått tillfället att medverka som medhjälpare under en utbildningsvecka i ”Ett pedagogiskt Arbetssätt” anpassat till barn och ungdomar med autismspectrumtillstånd som Utbildningscenter Autism ger. Dessa veckoutbildningar som Utbildningscenter Autism ger är en grundläggande utbildning om autism – från teoretisk förståelse av funktionsnedsättningen till praktiska konsekvenser i vardagen för den enskilde individen när det gäller hjälpmedel, lärande, kompensationsstrategier och omgivningens bemötande för mer information se www.autism.se/utbildningscenter.

Som medhjälpare har jag fått hjälpa till med olika praktiska saker samt vara med på olika föreläsningar. De olika praktiska sakerna har bland annat varit att bistå lärarna med att vara med ungdomarna under deras raster där vi gjort olika saker som lekar, tipspromenader fixat fram för fika och lunch och varit till hands. Det har varit en mycket givande vecka för mitt fortsatta arbete som verksamhetspedagog.

Kursdeltagare

Lyfta upp eller trycka ner?

Autism och Asbergerförbundets rikskonferens i Göteborg 12-13 oktober 2016.

Hela Gårdens personalgrupp samlades på stationen för gemensam resa till Göteborg.

Gårdens personal

Konferensen hölls på Folkets hus, Järntorget där varenda plats, drygt 700, var bokad.

Temat för konferensen var ”Verktyg för att undvika tvingande och begränsande åtgärder i verksamheter som möter autism”

Detta tema belystes av samtliga föreläsare under dessa två dagar, från olika perspektiv och från olika professioner.

För mig var första dagens höjdpunkter bland annat att lyssna på Elisabeth Rådberg som berättade om sin erfarenhet som mamma till två barn med multidiagnoser, där sönerna under tidiga år farit illa i verksamheter.

En annan höjdpunkt var Gunilla Thunberg, legitimerad logoped verksam på Dart i Göteborg. Hon framhöll vikten av allas rätt till kommunikation, att kommunikationsstörningar oftast ligger till grund för det vi kallar utmanande beteende. Dag ett avslutades med mingel och sedan traskade hela Mellerudsgänget till hotellet för lite vila och senare härligt samkväm och middag.

Dag två inleddes med en introduktion till e-autism, som är autism och Asbergerförbundets nya webbaserade introduktionsutbildning för personal och andra intresserade. Denna utbildning kommer att finnas helt klar i november 2016, och vi fick ta del av delar av den. Vi kände allihop att detta bör vi använda oss av i introduktion av ny personal som ska jobba i våra verksamheter.

Nästa punkt på programmet var förmodligen det som de flesta mest sett fram emot, Bo Heljskov Elvèn, som pratade om lågaffektiv teori och metod i skola, omsorg och psykiatri.

Några härliga inspirerande timmar som gav många aha upplevelser. Efter lunch presenterade Hultagårdens boende och daglig verksamhet sitt arbetssätt, att heller säga ja än nej och effekten av detta för deras brukare. Socialstyrelsen avslutade dagen med att berätta mer om det kunskapsstöd de gett ut på regeringsuppdrag om Utmanande beteende.

Sammanfattningsvis kan jag säga att det varit två fantastiska dagar, fem föreläsningar varje dag av hög klass och med en tydlig röd tråd.

Alla från Gården kände sig mycket inspirerade och vi kommer nu att jobba vidare på hemmaplan, då kommer kommunikation och inflytande över sitt liv stå högt på dagordningen.

http://www.autism.se/konferenser

//Ann-Britt Nordqvist Verksamhetspedagog

 

Konferensen på MVTe den 24 januari och 25 januari 2017 ger er kommun energi och kunskap att fortsätta ert arbete med att implementera välfärdsteknologi och e-hälsa inom kommunal vård och omsorg. Konferensen erbjuder information och effektiva möjligheter att dela erfarenheter. I år genomsyras programmet av exempel som gynnar individen – för ökad självständighet, delaktighet, säkerhet, trygghet och aktivitet.

Anette Lundgren stödassistent LSS och Ann-Britt Nordqvist verksamhetspedagog LSS är samordnare med inriktning IKT (SIV) och representerar stöd och service.

https://mvte.se

PDF-dokument Enkät personlig assistans

Sidan uppdaterades 7 mars 2023