Sevesoanläggningar

Till farlig verksamhet räknas till exempel flygplatser och företag som hanterar stora mängder kemikalier eller brandfarliga varor. Inom Norra Älvsborgs räddningstjänstförbund medlemskommuner finns det farliga verksamheter. Några av dessa omfattas även av den så kallade Sevesolagstiftningen, det vill säga där det kan finnas risk för kemikalieolyckor.

Läs mer om Sevesoanläggningar

Sidan uppdaterades 1 december 2023